28 februari 2008

Vintersanering i Vilhelmina

Det går att utföra marksanering i Västerbottens inland på vintern! Saneringen av Shells före detta järnvägsdepå i Vilhelmina utfördes under januari och februari.

Trots snö och kyla fungerade arbetet alldeles utmärkt. Schaktning, transporter och återfyllning flöt på i vanlig takt. Tjälen hade hunnit gå ner cirka en meter i marken under vägytor och banvall.

Dessa ytor täcktes i förväg med snö för att förhindra att tjälen kröp neråt ytterligare. På sex veckor schaktades cirka 3000 ton oljeskadade massor undan och lika mycket återfylldes.

Kvarvarande drivmedelsledning i marken rengjordes och demonterades. Dessutom fick 50 meter av stickspåret från Inlandsbanan rivas för att kunna komma åt föroreningen som var belägen under spåret

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här