17 januari 2008

Ekotec sanerar mark med ny teknik

Sedan i somras arbetar Ekotec med ett stort uppdrag åt Mälarstrandens Utvecklings AB, MUAB, vid Mälarens strand i Västerås. Här används satellitnavigation för att grävningen ska ske på exakt rätt ställe.

Kunden MUAB, ett konsortium bestående av Västerås Stad, Peab och JM, ska i olika etapper bygga både bostäder och skola i området. Byggstart för första etappen påbörjades i slutet av 2007.

Marken som ska bebyggas utgörs till stor del av en tidigare vik av Mälaren som dels grundats upp naturligt och dels fyllts igen i olika etapper. Man har påträffat både kolaska från det närliggande kraftvärmeverket men också överskottsmassor av okänt ursprung. Innan marken kan bebyggas måste därför stora volymer jord schaktas bort och behandlas.

Ekotec använder sig av ny teknik för att veta var man ska gräva. Det är ett datorbaserat GIS-system (GIS=Geografiskt informationssystem) anpassat för att samla in och presentera lägesbunden information.
I databasen har man lagt in alla resultat från provtagningar och analyser som gjorts i förundersökningarna samt de åtgärdskrav som miljömyndigheten ställer.

I rutsystemet visas sedan vilka massor som skall avlägsnas och deras destination - mellanlagring, behandling eller deponering. Schaktområdet presenteras i ett rutsystem på en skärm i grävmaskinen och på samma bild visas även skopans position med hjälp av GPS-teknik (satellitnavigation). Grävmaskinisten får alltså sin arbetsinstruktion direkt på skärmen och kan se vilket område som ska grävas ut och till vilket djup.

Metoden ersätter det gamla arbetssättet med utsättare som manuellt markerar grävområden. I metoden ingår dessutom daglig återrapportering av bortschaktade massor så att byggprojektledningen har löpande information om hur arbetena fortskrider.  

När saneringen är avslutad finns all information om utförda massförlyttningar dokumenterad i databasen och man kan enkelt göra fina presentationer för myndigheter, exploatörer och deras framtida kunder som visar att miljökraven uppfyllts.

- Det är ett omfattande saneringsuppdrag som sträcker sig över lång tid, säger Eric Wadstein, projektledare på Ekotec i Västerås. En del föroreningar i området är kända och det tar vi itu med nu. Men jag skulle inte bli förvånad om vi under byggprojektet kommer att stöta på ytterligare områden med föroreningar. I vårt uppdrag ingår att hålla en saneringsberedskap för att inte byggprocessen ska försenas onödigt.

Den förorenade jorden behandlas vid EkoTecs behandlingsanläggning hos VAFAB i Västerås. Oljeskadade massor behandlas biologiskt och massor som innehåller tungmetaller deponeras.

Kul fakta - Västeråsuppdraget

  • Uppdraget sträcker sig till och med december 2008 och omfattar utgrävning av uppskattningsvis 80 000 m3 jord.
  • Under hösten 2007 har cirka 45 000 ton schaktats upp och transporterats bort.
  • I genomsnitt kör 5 lastbilar 12 vändor med jordmassor per dag till behandlingsanläggningen. Detta motsvarar 650 ton jordmassor per dag

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här