21 februari 2008

Ekotec avvecklar bensinstationer

Effektiva saneringar av bensinstationer är ett vanligt uppdrag för EkoTec. Det senaste exemplet på denna typ av uppdrag är Preems bensinstation i Malmby i Strängnäs.

Arbetet utfördes under november 2007– februari 2008 och omfattade demontering av skärmtak, pumpar, cisterner, fundament, rörledningar, el och oljeavskiljare.

Preem kommer fortsättningsvis endast att sälja diesel på anläggningen. I samband med avvecklingen utförde vi även en omfattande marksanering på fastigheten.

Cirka 1000 kubikmeter jordmassor har bortforslats och omhändertagits på vår behandlingsanläggning i Södertälje. Nu återstår endast återställning av mark och asfaltering.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här