21 september 2007

En cistern faller...

Arbetena med saneringen av Preems oljedepå i Östersund är nu inne i marksaneringsfasen.

Sammantaget har uppdraget börjat bra och rivningen är avslutad. För nuvarande pågår arbetet med att sanera de förorenade jordmassorna. Arbetena fortsätter under hösten.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här