Hur är det att arbeta som tekniker inom fastighetsautomation?

Läs om Linus Henriksson som tycker att det är kul, intressant och klurigt att vara tekniker. Han började som montör på Granitor Electro och jobbar nu med att driftsätta styrsystem.

Vad gör man egentligen när man jobbar med fastighetsautomation?

Att jobba med fastighetsautomation innebär att man ingår i ett team som konstruerar, programmerar, installerar och driftsätter överordnade system i fastigheter. Dessa system styr till exempel inomhusklimatet genom att reglera temperatur och ventilation och även belysningen utifrån givna signaler.