Örebro rådhus

AI-teknik i Örebro rådhus

Granitor Electro Fastighetsautomation har installerat AI-styrning av systemet för värme och ventilation i Rådhuset i Örebro. Med systemet på plats får fastigheten en behagligare arbetsmiljö, blir billigare i drift samt en lägre påverkan på miljön.

Foto: Magnus Wahman

På uppdrag av Örebroporten Fastigheter AB har Granitor Electro Fastighetsautomation installerat AI-styrning av systemet för värme och ventilation i Rådhuset i Örebro. Syftet med detta smarta driftsystem är att skapa en jämnare inomhustemperatur, vilket möjliggör lägre energiförbrukning. Det sparar pengar för kommuninvånarna, är bra för miljön och inomhusklimatet blir behagligare för de som arbetar i byggnaden.

Granitor Electros medarbetare på Fastighetsautomation ansvarade för integrationen av AI-styrningen i Rådhuset. Arbetet innefattade byte av styrsystemet, programmering, driftsättning, implementering av applikationer och installation på plats.

– I programmeringen har vi implementerat funktioner som samlar in mätdata, mer specifikt insamling av utetemperatur, innetemperatur och väderprognoser. Algoritmen kan även i sin optimering väga in fjärrvärmeleverantörens prismodell. Resultatet blir en både jämnare och effektivare styrning av värmetillförseln till Rådhuset.

Andreas Lodin, projektledare på Granitor Electro Fastighetsautomation

I och med att systemet för driften och regleringen av temperatur och ventilation styrs med artificiell intelligens kan fastighetsägaren Örebroporten förutsäga Rådhusets energibehov. Systemet är programmerat utifrån både aktuella värden och hur dessa förväntas ändras. På så sätt säkerställs att mängden tillförd energi exakt motsvarar fastighetens energiförbrukning, vilket ger såväl ekonomiska som miljömässiga vinster.

– AI-styrningen ska lära känna Rådhuset. Algoritmen är självlärande och presterar bättre och bättre ju mer data den får om huset. Det här kommer att göra stor skillnad.

Jesper Hedlund, utvecklingsledare digitalisering och BIM på Örebroporten

Arbetet är en del av en målmedveten AI-satsning på Örebroporten, som tillsammans med Örebrobostäder och Futurum fokuserar på digitalisering av fastighetsdrift. Örebroportens arbete i rådhuset är det första testet av AI-teknik i en byggnad som inte är ett bostadshus.

– Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att förverkliga det här projektet och möjliggöra effektivisering av Rådhusets energiförbrukning.

Jonas Löfgren, avdelningschef på Granitor Electro Fastighetsautomation

1863

Örebro rådhus stod klart 1863.

2022

AI-styrningen installerades 2022.

160

160 personer jobbar i Rådhuset.


Örebro rådhus

Fastighetsautomation

Vi hjälper er med energieffektiva och driftsäkra lösningar i alla led av fastighetsautomation, oavsett behov.

Läs mer om Fastighetsautomation

Projektering av nytt akutsjukhus i Västerås

Granitor Electro har på uppdrag av NCC fått förtroendet att ingå i projekteringsgruppen för Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. Granitor kommer att ingå i teamet tillsammans med NCC och Region Västmanland och ansvara för att planera alla el- och teleinstallationer.

Läs nästa referensprojekt