Det nya polishuset i Örebro

Fastighetsautomation för ett energieffektivt polishus

Världens första nollCO2-certifierade polislokal behövde energieffektiva lösningar för värme och ventilation. Granitor Electro, med 30 år i branschen, valdes för att installera fastighetsautomation, el och security. Med hjälp av systemen kan kunden jobba ännu mer med energieffektivisering och hålla nere både ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Världens första nollCO2-certifierade polishus har byggts i Kvarteret Korsningen i centrala Örebro. Ett nollCO2-certifierat hus innebär att man försöker hålla nere utsläppen under byggnadens hela livscykel och att man kompenserar för de utsläpp som görs, för att uppnå nettonoll klimatpåverkan. Granitor Electro hjälpte till med installation av fastighetsautomation samt elinstallation och security.

Fastighetsautomation innebär att man installerar ett system som kan anpassa energiförbrukningen på olika delar av fastigheten beroende på behov och omständigheter. På det sättet kan man få ner energiförbrukningen markant utan att tumma på bekvämligheten. Med våra 30 år i branschen och tekniska spetskunskap med bredd kunde vi hitta rätt teknisk lösning för detta ambitiösa projekt.

– Med hjälp av de system som har installerats kan kunden hålla nere förbrukningen och därmed jobba ännu mer med energieffektivisering. Det blir både en miljömässig och ekonomisk vinst.

Jonas Löfgren, avdelningschef Fastighetsautomation och projektledare.

Fastighetsbolaget Castellum har varit beställare och NA Bygg totalentreprenör. Goda relationer med byggbolaget gjorde att Granitor Electro fick frågan att ansvara för leverans av styrsystem och övervakningssystem för fastighetens samlade funktionalitet. Utöver fastighetsautomation kunde vi också bidra med kompetens från el och security, vilket var mycket uppskattat.

– En styrka i det här projektet är att vi har jobbat tillsammans mellan olika avdelningar från vårt Örebro-kontor.

Jonas Löfgren

Eftersom fastigheten är NollCO2-certifierad har Jonas Löfgren och hans team behövt jobba mer med samleveranser och, i den mån det går, använda miljöklassat material. Förutsättningarna blir dessutom annorlunda eftersom fastigheten använder sig av bergvärme. Då kan man använda sig av frikylan som finns i marken under varma dagar, och eftersom man måste jobba med rörentreprenör och värmepumpsleverantör blir det fler kontakter att hålla i.

Vad är NollCO2-certifiering?

NollCO2-certifiering är ett initiativ från Sweden Green Building Council (SGBC), en ideell förening för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. 

Att NollCO2-certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser, användandet och sluthanteringen av byggnaden.

  • NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade genom att sätta upp gränsvärden för växthusgasutsläpp av byggdelsproduktionen, av byggprocesserna och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning.
  • NollCO2 ställer krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan är balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan.

Läs mer om NollCO2-certifiering här.


Fastighetsautomation

Granitor Electro har lång erfarenhet av fastighetsautomation och överordnade system.

Läs mer om Fastighetsautomation

Nytt passersystem åt populära Skrapan

På en plats med mycket rörelse behövs ett säkert passersystem. Granitor Electro, med sin höga kvalitet och långa erfarenhet, har valts som utförare av projektet Skrapan. Fokus i processen är att installationen blir trygg och smidig för hyresgästerna.

Läs nästa referensprojekt