Ett hus fullt med kommunikation - som funkar

Med en specialanpassad lösning inom fastighetsautomation kan lokalerna i Kulturkvarteret i Örebro användas på många olika sätt och tillgodose många olika behov – extremt resurseffektivt!

En byggnad vars uppgift är att vara en mötesplats för alla i Örebro, ställer höga krav på systemen som styr ljus, ljud, ventilation och allt annat inom fastighetsautomation. För det är mångas behov som ska tas tillvara; personal, elever, besökare, artister, talare och förbipasserande – på en begränsad yta. 

Dessutom var det ett absolut krav från beställaren att "systemet" ska funka för flera yrkesgrupper. Inte bara den traditionella vaktmästaren ska kunna styra funktionaliteten i alla rum och utrymmen, utan även de som använder lokalen. 

Pekskärm med användargränssnitt för fastighetsautomationen

Extremt enkelt användargränssnitt – för alla

En lärare inom kulturskolan ska till exempel själv kunna anpassa ljussättning, inbyggd möblering, ljud och all annan teknik i en lokal så att den blir optimal för aktuell verksamhet, oavsett om fokus är på gitarrsolo eller kammarmusik eller teater. Bibliotekarien ska på samma sätt kunna styra om ventilationen i entrén så att 600 besökare ska välkomnas av en inomhusmiljö som är lagom frisk och lagom tempererad. 

- Vi hade i uppdrag och ville bygga en mötesplats för alla och visste från start att vi behövde en hög nivå på allt det tekniska och digitala. Det innebar att vi tidigt fick tänka om gällande val av systemlösning, efter att ha bollat med leverantören. En orsak till att vi har lyckats så väl är att vi hela tiden stämde av med varandra i projektet och såg till att anpassa det vi utvecklade efter de nya förutsättningar som alltid kommer under en stor byggnation, säger Mattias Waller på Örebroporten. 

En annan framgångsfaktor är att vi redan från början satte en tydlig målbild, som dessutom var på en hög nivå. För enligt Mattias och de andra i projektgruppen finns det egentligen inga gränser för vad ett fastighetsautomationssystem kan leverera, utan snarare om att som beställare ha tillräckligt med ambition för att ta fram en målbild. 

- Det är inte ofta man har en möjlighet som denna, där man bygger ett så stort nytt hus och kan skapa något från grunden, säger Mattias. 

Effektivt utnyttjade lokaler en fördel

För Kulturkvarteret innebar det att utrymmena ska kunna användas på flera olika sätt och lättanvänt. Det är en viktig del i helheten, att systemet är lätt för alla verksamma i byggnaden att använda. Varje lokal måste således ha de rätta tekniska förutsättningarna för att bedriva en viss verksamhet. Det är en utmaning för en expert inom fastighetsautomation som heter duga och helt klart ett av de mest givande uppdragen Jonas Löfgren, projektledare på Granitor Electro, haft. 

- Den stora scenen är ett bra exempel. Den salen har de tekniska förutsättningarna att kunna stå värd för storband, kammarorkester eller festlokal. Och anpassningen görs med några tryck på panelen i rummet för anpassat scenario, man behöver inte personal som monterar eller demonterar scenen eller läktaren. Det är en jättevinst, säger Jonas. 

Rent tekniskt är det en avancerad lösning som har utvecklats med hjälp av en digital tvilling där all data har matats in och där alla system har testats innan de har installerats i byggnaden.  
Det handlar om att ta tillvara all den information som de olika systemen i en byggnad ger och förstå olika flöden i byggnaden, för att därefter bygga ett överordnat system som gör det enkelt att styra helheten och/eller de olika delarna, säger Mattias. 

Äntligen tilltro till ett system

Byggnaden invigdes i augusti 2021 och att systemet är lätt att använda märks redan. Borta är den hämmande tanken, som många som har arbetat i liknande lokaler nog känner igen sig i, att man inte vågar ändra på någonting i ett rum om inte vaktmästaren kommer och gör det. 

- För de hos oss som ansvarar för driften märks en skillnad i tilltron till systemen. Vi är fler som vågar gå in i systemet och styra till exempel behoven i ett utrymme, för nu vet vi att det kommer att fungera. Vi är fler som vågar ge oss in i systemet och be om saker, vilket gör att all teknik i lokalerna kommer till sin rätt och lokalerna används optimalt, säger Mattias. 

När byggnaden har varit i drift en lite längre tid ser Mattias och Jonas och övriga i projektgruppen fram mot att analysera data gällande exempelvis energiförbrukning. Förhoppningen är att byggnaden är så effektiv som möjligt, vilket såklart blir lättare när lokalerna används på ett effektivt sätt för att tillgodose många olika behov.  

 


Tekniken avgörande när varje rum är unikt

Genom ett överordnat styrsystem är Örebros nya sjukhusbyggnad garanterat driftsäker och förhållandevis lätt att underhålla. I kombination med energieffektiva installationer finns ambitionen att hålla nere energiförbrukningen.

Läs nästa referensprojekt