Tekniken avgörande när varje rum är unikt

Genom ett överordnat styrsystem är Örebros nya sjukhusbyggnad garanterat driftsäker och förhållandevis lätt att underhålla. I kombination med energieffektiva installationer finns ambitionen att hålla nere energiförbrukningen.

Höga tekniska krav på moderna sjukhus

Sedan 2021 står den nya sjukhusbyggnaden i Örebro färdig, där man har samlat regionens specialistkompetenser inom ögon, öron, näsa och hals utöver akutsjukvård och barnsjukvård. Att man valde att satsa på en ny byggnad beror på att det inte gick att få in all ny teknik i de gamla lokalerna, utrymmena räckte helt enkelt inte till.

- Miljöerna i ett modernt sjukhus är speciella. Människor rör sig på ett annat sätt, vi har många fler läkarbesök än förr och tiden patienterna ligger inne minskar, vilket ökar flödet av människor genom byggnaden. De medicintekniska möjligheterna ger oss helt andra möjligheter att behandla sjukdomstillstånd, vilket ställer krav på bakomliggande tekniska system och utrymmen. En byggnad från 1960-talet klarar helt enkelt inte att rymma allt det, säger Bo Zetterman, projektledare Region Örebro.

Lokal närvaro, bred kompetens och säker tillgång på resurser

Det är således ett spännande projekt för alla som gillar teknik. Och därför är Granitor Electros, tidigare Midroc Electros, ansvarig chef Peter Seffel väldigt stolt över att ha deltagit i projektering, installerat och driftsatt det överordnade systemet som styr många av systemen i byggnaden. Att just hans team vann upphandlingen berodde enligt Bo på tre saker:

- Lokal närvaro, bred kompetens och säker tillgång på resurser var de tre viktigaste delarna som fällde avgörandet, säger han.  

Att det är ett specialistsjukhus innebär att operationssalar och därtill kopplade lokaler är specialanpassade för olika behov. Operationssalen som är avsedd för avancerad käkkirurgi används exempelvis endast för det. Det innebär att varje rum innehåller mycket teknik. Vilket ställer höga krav på tekniken.

Lösningsorienterad organisation

Det nya sjukhusbygget är regionens största byggnadsprojekt de senaste åren. Den tuffaste utmaningen för Granitor var att synka byggets tidplan med utvecklingen av det överordnade systemet.

- Vi har byggt och levererat över 50 apparatskåp, vilket ger en bild av projektets omfattning. Dessutom gjorde vi en bit in i projektet om konstruktionen, utan att projektet försenades. Att vi lyckades med det beror på korta ledtider och en lösningsorienterad organisation som förstod värdet av att hela tiden anpassa de olika processerna efter varandra, säger Peter.

Överordnat system med 600 uppkopplade rum

För slutresultat blev bättre, en klar win-win för alla parter. Just som det ska vara i ett lyckosamt samarbete, där man tillsammans utvecklar hållbara lösningar som tål att utvecklas. I det överordnade systemet ingår, förutom styrning av värme och ventilation, även system som markiser, hissar,  brandspjäll, solceller och mycket mer. Totalt är 600 rum uppkopplade mot systemet som innehåller över 900 bilder i det överordnade systemet.

För Peter är det viktigt att alltid försöka tänka på nästa steg och ta tillvara varje möjlighet att utveckla och förbättra ett system så att det blir en aningens bättre. Ett sådant exempel är sättet man har kopplat upp alla medicinska gaser i systemet.


Äldreboendet i Gävle fick smart ljus som gör skillnad

Ny teknik gör de äldre tryggare. Så kan man sammanfatta satsningen på projektet Ängsbacken i Sandviken. Midroc svarar för kraft, belysning och säkerhet i detta partneringprojekt med bland annat Skanska.

Läs nästa referensprojekt