27 juni 2024

Fortsatt organisk tillväxt och nya fokusområden för Granitor

Granitor-gruppen fortsatte växa och omsatte 10 miljarder under 2023. Tillväxten sker framförallt inom industriportföljen, drivet av den gröna omställningen. Resultatet före skatt landade på 630 miljoner SEK och alla tre övergripande affärsområden visar positivt resultat. Granitor har också valt nya fokusområden för ansvarsfulla affärer.

Granitor-gruppens omsättning ökade 2023 från 9,7 till 10 miljarder och resultatet landade på 630 miljoner SEK, en ökning med 79 procent. Omsättningen ökade trots avyttring av två verksamheter: Enter Ställningar och hissverksamheten inom Granitor Electro. Tillväxten ses inom framför allt elteknik och automatisering.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har ett positivt resultat i alla tre av våra övergripande affärsområden. Tillväxten är högst inom industriportföljen där industrins omställning skapar stora möjligheter inom till exempel elteknik. Även fastighetsportföljen visar ett positivt resultat vilket beror på att vi har sett över våra kostnader och varit selektiva med byggstarter, säger Roger Wikström, koncernchef Granitor.

Nya fokusområden för ansvarsfulla affärer

– Som familjeföretag har vi en långsiktig horisont med fokus på kommande generationer, det samhälle där vi verkar idag ska ärvas av våra barn och barnbarn och vi vill hjälpa till att stärka det där vi kan, säger Roger Wikström, koncernchef Granitor.
Utifrån behoven och områden där Granitor verkligen kan göra skillnad har gruppen valt tre områden där extra fokus ska läggas framöver: Energi- och resurs med energieffektivisering, omställning av industrin och hållbart byggande. Kompetens genom skolsamarbeten, lärlingsutbildningar och Granitors egen affärsskola, samt Motståndskraft som handlar om att på olika sätt bidra till ett tryggare och starkare samhälle. Det kan handla om att trygga elförsörjningen eller säkerhetsinstallationer. Granitor har till exempel elektriker på över 80 orter runt om i Sverige och Norge som snabbt skulle kunna rycka ut vid en eventuell samhällsstörning.
– Omvärlden har blivit mer osäker och alla, både privatpersoner och företag, behöver reflektera över hur vi kan bidra till att skapa ett mer robust samhälle som kan stå emot inre och yttre störningar och hot, säger Roger Wikström, koncernchef Granitor.

Några av årets milstolpar

  • Fyrtornet är Sveriges högsta kontorshus i trä och det första färdigbyggda huset av sju i kvarteret Embassy of Sharing i stadsdelen Hyllie i Malmö.
  • Miljöteknik stoppar PFAS-spridning till vattendrag. Det är målet med det forsknings-
    projekt som Granitor Miljöteknik deltar i tillsammans med Statens Geologiska Institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU). Just nu pågår studier i Örnsköldsvik och snart också i Sundsvall.
  • Zaphire – ett system för energioptimering i fastigheter – kan minska energiförbrukningen upp till 40 procent. Det finns installerat på 250 platser i Norge, bland annat i Lilleströms kommun, och börjar nu lanseras bredare i Sverige.

Granitor Forest växer med 872 träd

Granitor planterar ett nytt träd för varje ny medarbetare. För 2023 blev det 872 träd som i år planteras genom organisationen Vi-skogen. Sedan starten 2021 har totalt 5979 träd planterats som en symbol för Granitors långsiktighet och ansvarsfulla affärer.

Läs hela rapporten för Ansvarsfulla affärer på Granitor för 2023 här