Fyrtornets nya hyresgäster Hanna Trygg och Johan Andersson från Kareli Search & Interim

28 april 2023

Kareli Search & Interim – ny hyresgäst i Fyrtornet

Hyllies nya kvarter Embassy of Sharing i Malmö fortsätter att väcka intresse. Nu står det klart att konsult- och rekryteringsbolaget Kareli Search & Interim AB flyttar in i kontorshuset Fyrtornet, som beräknas vara färdigt i slutet av 2023.

Fyrtornet blir den första av sju fastigheter som färdigställs i Granitor Properties hållbara kvarter Embassy of Sharing, som just nu byggs intill Hyllie station. Sedan tidigare står det klart att teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren Syd flyttar in i huset, samt att kulturförvaltningen i Malmö satsar på Framtidens mötesplats i fastigheten. Näst på tur är Kareli Search & Interim AB som nästa vår flyttar in på våning fyra.

– Vi valde Fyrtornet dels för hållbarhetstänket, men framför allt för att Fyrtornet kommer att vara ett vackert och välkommet tillskott till området med sin unika arkitektur ihop med övriga byggnader i Embassy of Sharing, säger Johan Andersson, som tillsammans med Fredrik Hansen är grundare av Kareli Search & Interim AB.

Fyrtornet som blir Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä med elva våningar och utsikt över Öresund, erbjuder inte bara kontor och gemensamma konferensrum. Här finns också café, publika ytor och framtidens mötesplats med bibliotek och kreativa rum. Via en gångbro länkas fastigheten samman med grannhuset Drivbänken där man bland annat hittar restaurang och reception med personlig service.

– Vi är jätteglada över att Kareli Search & Interim väljer att flytta in i Fyrtornet och tillsammans med oss göra denna resa mot ett mer hållbart samhälle, säger Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties.                                    

Embassy of Sharing som beräknas vara färdigt 2028/2029, kommer bestå av sju olika fastigheter som var och en uppfyller ett eller flera hållbarhetsmål. Fyrtornets mål är att vara en mötesplats för medborgardialog, demokratiutveckling, livslångt lärande och Agenda 2030.

– Detta kommer stärka vårt varumärke och attrahera rätt typ av kompetens till vår verksamhet framåt. Vi tillhandahåller kvalificerade ekonomer och Fyrtornet och hela Embassy of Sharing står för just kvalitet, vilket gör det till en utmärkt match. Det här blir ett kvitto på att vi satsar långsiktigt, och de som är med på resan kommer ha tillgång till en stimulerande arbetsmiljö som både utstrålar värme och business, med fokus på hållbarhet i alla led, säger Fredrik Hansen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Ekström
Affärschef, Granitor Properties
+46 10 470 74 91, maria.ekstrom@granitor.se

 

Embassy of Sharing är ett 55 000 kvadratmeter stort kvarter på strategiskt läge i Hyllie med fokus på innovation, mångfald och cirkulär ekonomi. I sju fastigheter som alla är unika både till utformning och innehåll, bygger Granitor Properties flexibla kontor med över 600 arbetsplatser i bara Fyrtornet och Drivbänken, 300 smarta bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter, och en rad värdeskapande mötesplatser inomhus såväl som utomhus. Varje fastighet uppfyller dessutom ett eller flera hållbarhetsmål från Agenda 2030. Utöver de mål som gäller ekologisk hållbarhet som att bekämpa klimatförändringarna och arbeta för hållbar konsumtion och produktion, ligger fokus på att skapa mötesplatser för medborgardialog, demokratiutveckling och ett livslångt lärande.