08 december 2023

itm8 - ny hyresgäst till Drivbänken i Embassy of Sharing, Malmö

itm8 tidigare AddPro - blir ny hyresgäst i Drivbänken i det nya hållbara kvarteret Embassy of Sharing i Malmö, som utvecklas av Granitor Properties. Det danska bolaget itm8 kommunicerade nyligen att de samlar 13 företag i en stor fusion av nordiska IT bolag. AddPro som är itm8’s största bolag i Sverige kommer ingå i fusionen och flyttar också sitt kontor till Drivbänken.

- Vi vill ha ett modernt kontor som är anpassat efter hur vi arbetar idag. Vi ser fram emot att samla våra medarbetare på ett kontor, och i ett kvarter, som bjuder in till informella möten och naturliga mötesplatser. På så vis skapar vi en arbetsplats som kan attrahera de bästa talangerna, vilket är helt avgörande för vår konkurrenskraft i Tech-branschen, säger Nicklas Persson,
VD itm8 Sweden (fd AddPro).

Från Embassy of Sharing och Hyllie är det enkelt att pendla över till Köpenhamn eller vidare ut till de övriga kontoren inom itm8. I Malmö kommer det totalt bli 1000 kvm kontorsyta och 200 arbetsplatser. Det blir det största kontoret i Sverige för itm8. Inflyttning sker under försommaren 2025.

I Drivbänken ska kontorslokaler och coworkingytor samsas med café och Malmö stads nya bibliotek, Kulturfyren. Det blir en mötesplats präglad av öppenhet och fullt av samverkansmöjligheter. Huset kommer ha en stor öppen trappa på utsidan som med sin grönskande miljö ska göra det välkomnande att arbeta eller ta en lunch utomhus. Huset ska också certifieras enligt WELL standard och mycket omsorg kommer att läggas på att skapa en
hälsosam miljö.

- Det är roligt att välkomna en hyresgäst som itm8 som vill ha mycket fokus på mötesplatsen och att skapa en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare, det ligger väldigt rätt i linje med Drivbänkens identitet, säger Maria Ekström, affärschef Granitor Properties.

Fakta Embassy of Sharing

Embassy of Sharing är ett 55 000 kvadratmeter stort kvarter på strategiskt läge i Hyllie med fokus på innovation, mångfald och cirkulär ekonomi. I sju fastigheter som alla är unika både till utformning och innehåll, bygger Granitor Properties flexibla kontor med över 600 arbetsplatser i bara Fyrtornet och Drivbänken, 300 smarta bostäder – både bostadsrätter och hyresrätter, och en rad värdeskapande mötesplatser inomhus såväl som utomhus. Varje fastighet uppfyller dessutom ett eller flera hållbarhetsmål från Agenda 2030. Utöver de mål som gäller ekologisk hållbarhet som att bekämpa klimatförändringarna och arbeta för hållbar konsumtion och produktion, ligger fokus på att skapa mötesplatser för medborgardialog, demokratiutveckling och ett livslångt lärande.

Kontaktperson:
Maria Ekström
Affärschef Granitor Properties
Kommersiell fastighetsutveckling Malmö
maria.ekstrom@granitor.se
010 - 470 74 91