10 maj 2023

Idag invigdes projekten Träpalatset och Konstnären i Östra Sala backe, en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, klippte bandet tillsammans med representanter från Granitor Properties.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, klippte bandet tillsammans med representanter från Granitor Properties. 

- För att vi ska kunna uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål krävs det både innovation och kreativt tänkande. Det kommer att behövas fler byggnader som Träpalatset och Konstnären för att vi ska lyckas. Därför är jag väldigt glad över att ha fått inviga ett sådant framtidsinriktat projekt idag, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Träpalatset och Konstnären, centralt belägna med endast två kilometer till Uppsala centralstation, innehåller 216 hyresbostäder, fem kommersiella lokaler och ett LSS-boende med sex lägenheter. Här finns en tillhörande grön innergård och ett underliggande garage.

Den första etappen flyttade in den 12 januari 2023 och i juni 2023 kommer båda projekten att vara helt inflyttade.

- Det känns fantastiskt roligt att vi har startat inflyttningen och bidrar till fler attraktiva och klimatsmarta hyresbostäder i Uppsala. Centralt för båda fastigheterna har varit en genomtänkt arkitektur med fokus på både människa och miljö, säger Jakob Ljunggren, Affärschef på Granitor Properties.

Den nya moderna stadsdelen har ambitionen att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. Det beskrivs som ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader.

Gemensamt för Granitor Properties fastigheter är ett grönt och hållbart koncept som genomsyrat allt från materialval till byggnadssätt. En massiv trästomme har använts i så stor utsträckning som möjligt, vilket är ett mer klimatsmart alternativ jämfört med exempelvis betong. Uppvärmningen sker genom bergvärme spetsad med fjärrvärme vilket säkerställer en låg energiförbrukning och på taken finns solceller som förser fastigheterna med egenproducerad och förnybar el. Gröna ytor på gården samt gröna tak av sedum gör att människor, djur och fjärilar känner sig hemma.

Fastigheterna motsvarar Uppsalas krav på hållbart byggande. De kommer att miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Silver och uppnå nivå Guld för energianvändning.

För mer information:

Camilla Thurn, Biträdande affärschef,
+46 709 42 79 51, camilla.thurn@granitor.se

Om Träpalatset och Konstnären

  • Attraktiva lägenheter som har en lägre hyra jämfört med vanliga nyproducerade hyresrätter
  • 216 hyresbostäder om 1-3 rok
  • Ett LSS-boende med sex lägenheter
  • 1 170 kvadratmeter lokaler
  • Stort fokus på människorna som ska bo i området
  • Miljösmart och innovativ byggteknik
  • Högsta miljöklassificering för energianvändning
  • Flerbostadshus i massivträ