Visionsbild över bostäder i området Bäckaslöv i Växjö

30 januari 2023

Granitor satsar på trähus i nytt bostadskvarter i Växjö

Granitor Properties har vunnit en markanvisningstävling för att bygga ett nytt bostadskvarter i den växande stadsdelen Bäckaslöv i Växjö. Tillsammans med samarbetspartnern Arkitektbolaget är visionen att skapa hållbara bostäder med fokus på människors behov av livskvalitet och god hälsa.

Det nya kvarteret får namnet Konvojen och kommer att bestå av ett 30-tal bostäder i radhus- och lägenhetsform som upplåts som bostadsrätter.

– Vi ser fram emot att utveckla platsen med vackra, gröna omgivningar och närhet till allt man kan önska. Bostäderna har praktiska planlösningar med alla funktioner som behövs för att vardagslivet ska fungera enkelt, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Granitor Properties.

Särskild omsorg läggs på att husen ska ha låg miljöpåverkan. Granitors bostäder är godkända enligt kraven i miljömärkningen Svanen. Det innebär att bostäderna uppfyller höga krav under byggprocessen, att giftfria material har valts och att byggnaderna har begränsade energibehov.

– Höga hållbarhetsambitioner är en bärande del av vårt förslag. Vi vill ligga i framkant med att bidra till en klimatsmart stadsdel, säger Anders Persson.

Husen byggs i småskalig arkitektur med stomme i korslimmat trä samt träregelkonstruktioner och sågad granpanel i fasaden, ett material som är starkt förankrat i lokal byggtradition och kulturhistoria. Att använda trä är hållbart i produktion och ger bostadsområdet en sammanhållen gestaltning som smälter in väl med natur och terräng.

Mellan husen kommer det att finnas gott om gemensamma utemiljöer med allt ifrån växthus och odlingslådor till gemensam grillplats och redskapsbod. Det öppnar i sin tur upp för umgänge och rekreation i området.

Närheten till service, kultur, arbetsplatser och friluftsaktiviteter bidrar till en attraktiv boendemiljö. Bara ett stenkast bort från husen finns Norra Bergundasjön och Bokhultet – ett av Växjös naturreservat.

Preliminärt tillträde till fastigheten är beräknat till vintern 2023-24.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Persson, biträdande affärschef på Granitor Properties
+46 0704-45 36 58, anders.persson@granitor.se