Visionsbild över Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö

27 mars 2023

Granitor överlåter entreprenadverksamheten till Byggnadsfirman Otto Magnusson

Granitor Properties överlåter inkråmet i entreprenadbolaget Granitor Construction till Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Fastighetsutvecklaren Granitor Properties har beslutat sig för att inte längre driva entreprenadverksamhet i egen regi och överlåter därför inkråmet i Granitor Constructions Malmöverksamhet till Byggnadsfirman Otto Magnusson.  

Som en del i uppgörelsen med Byggnadsfirman Otto Magnusson tecknas också entreprenadkontrakt avseende entreprenaderna för projekten Drivbänken och Droppen inom projektområdet Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö. Parterna har sedan tidigare tecknat ett entreprenadavtal för genomförandet av projektet Fyrtornet inom Embassy of Sharing.  

Medarbetarna, 14 personer i Granitor Construction, går samtidigt över till Byggnadsfirman Otto Magnusson.  

- Vi kommer framåtriktat att fokusera på fastighetsutveckling och förvaltning. Entreprenadverksamheten kommer bättre till sin rätt i Byggnadsfirman Otto Magnusson som vi sedan tidigare har haft mycket gott samarbete med och som arbetar med en bredare inriktning av entreprenader, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande Granitor Properties. 

Bolaget Granitor Construction AB kommer att finnas kvar och slutföra de pågående projekten i Skåne, Stockholm och Uppsala. Projekten kommer att fullföljas med nuvarande avtal och avtalspart. Alla pågående garantiåtagande förblir oförändrade.   

- Detta är en satsning vi gör för att stärka kompetens och utveckla kundrelationer. Otto Magnusson har haft ett kvalitativt samarbete med Granitor genom åren och förvärvet av Granitors entreprenadverksamheten är en viktig del i våra tillväxtplaner att bli "rikstäckande" i Skåne, säger Björn Niklasson, vd Byggnadsfirman Otto Magnusson.  

 

För mer information kontakta: 

Magnus Skiöld, styrelseordförande Granitor Properties, magnus.skiold@granitor.se
Tel: 070 - 445 35 33   

Björn Niklasson, vd Byggnadsfirman Otto Magnusson, bjorn.niklasson@ottobygg.se
Tel: 072 ‑ 245 44 99