01 juni 2022

Startskottet för nytt kvarter i Hyllie - Embassy of Sharing

Nu är bygget igång för Embassy of Sharing – ett nytt område mitt i Hyllie med fokus på innovation, mångfald och cirkulär ekonomi. – Det handlar om att skapa platser där människor trivs och vill vara, säger Peter Syrén, vd på Granitor Properties.

Ett 70-tal inbjudna gäster samlades i Hyllie på tisdagen för att så ett frö för Embassy of Sharing som nu växer fram mitt i Hyllie - en av Malmös mest expansiva stadsdelar. Det 55 000 stora området med sju unika byggnader blir en plats för nya bostäder, kontor och mötesplatser. Hela området har ett tydligt fokus: FN:s 17 globala mål i Agenda 2030.

– Vi vill ha variation och mångfald i det vi bygger. Det handlar om att skapa platser där människor trivs och vill vara. För att skapa det samarbetar vi med många som vill vara med och bidra till det här projektet tillsammans med oss, säger Peter Syrén, vd, Granitor Properties.

Fryshuset, Botildenborg, Wingårdhs arkitekter och Malmö stad är några av de samarbetspartners till fastighetsutvecklaren Granitor som har satt sin prägel och bidragit med sin unika kompetens för att utveckla området. I byggnaden Fyrtornet satsar kulturförvaltningen på framtidens bibliotek, ett center för yttrandefrihet och en mötesplats för unga.

– Det här är ett projekt som har alla hållbarhetsperspektiv och som dockar så väl an i det vi vill med hela Malmö. Vi vill bygga en hel och hållbar stad för alla, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Embassy of Sharing satsar på cirkulära och resurssmarta lösningar, med minsta möjliga klimatavtryck. Här används förnybar geo- och solenergi liksom energilagring och -delning. Området blir även en plats för stadsodling på tak och i växthus.

– Vi har gått igenom alla ritningar med våra gröna ögon för att se hur kan vi använda ytorna på varje hus som ska byggas. Vi har redan nu startat upp en micro greens container på området och en rekoring på parkeringen, säger Lena Friblick, grundare och ordförande, Botildenborg i Malmö.

För att skapa dialog har Granitor inlett ett samarbete med Fryshuset genom att skapa ett ungdomsråd som ger stadens unga en chans att påverka utvecklingen av området.

– Unga har idag inte en självklar röst när det kommer till stadsdelsutveckling. Vad behöver unga för att känna sig inkluderade? Det handlar om demokrati och att ungas röst får höras, säger Jenny Berg Nilson, verksamhetschef, Fryshuset.

Läs mer om Embassy of Sharing här!

Fr.v. Peter Syrén vd Granitor Properties, Gert Wingårdh, arkitekt Wingårdhs, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Jenny Berg-Nilson, chef för Fryhuset, Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, Lena Friblick, grundare och styrelseordförande Botildenborg.

Om Granitor Properties
Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Vi är en lokalt engagerad och ansvarstagande fastighetsutvecklare som kan göra en positiv skillnad genom de bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer vi utvecklar och förvaltar. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Storstockholmsområdet och Uppsala. Läs mer på granitor.se/properties. Granitor Properties ingår i Granitor-koncernen som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2021 omsatte Granitor-koncernen cirka 9 miljarder kronor och sysselsatte 4400 medarbetare.

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}