01 april 2022

Granitor tillverkar en världsunik pilotanläggning för koldioxidinfångning

En världsunik pilotanläggning för koldioxidinfångning byggs just nu i en av Granitor Rodoverkens mekaniska verkstäder

Pilotanläggningen är en del av forskningsprojektet "Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO" där Granitor står för processdesign, konstruktion, tillverkning, installation och idrifttagning. 

Projektet påbörjades under hösten 2021 och i en studie som löper under cirka tre års tid ska en unik metod testas för att avskilja koldioxid från anläggningar som ägs av Växjö Energi, Öresundskraft och Sysav. 

Efter en intensiv projekteringsfas har projektet nu gått över i tillverkning i en av Granitors mekaniska verkstäder. 

 - Uppnår vi ett positivt resultat under piloten så finns förhoppningar om en fullskalig anläggning inom cirka fem år, förklarar Jesper Moberg, Granitor Systems, som är processansvarig i projektet

Tillverkningen sker främst i rostfritt och huvudsakligen enligt EN 13445. Tillverkade komponenter monteras ihop i Granitors verkstad till en fullständig pilot. Piloten planeras att skickas till site inom en månad för att anslutas mot Växjös befintliga anläggning innan den tas i drift.

Parallellt med den mekaniska tillverkningen av piloten hos Granitor Rodoverken så sker elkonstruktion och skåpsbyggnation i Granitor Systems elverkstad i Göteborg och programmering på Granitor Systems kontor i Stockholm. 

Granitor drar nytta av att ha alla dessa discipliner under eget tak och kan på rekordtid leverera en unik anläggning. Anläggningsägarna gör det i sin tur möjligt att testa tekniken utanför labbmiljön i större skala.

Mer om projektet
Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO är ett samverkansprojekt mellan Lunds universitet, Granitor Systems, Växjö Energi, Öresundskraft och Sysav. Målet är att påvisa hur tekniken på ett energieffektivt sätt kan användas från ett bioeldat kraftverk och två avfallskraftvärmeverk och bidra till att fossila koldioxidutsläpp minskas.

Vid en eventuell fullskalig implementering hos Växjö Energi, Sysav och Öresundskraft kan tekniken bidra till avskiljning och lagring av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar en minskning om tjugo procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.

För mer information:
Granitor Systems: Jesper Moberg, processansvarig
jesper.moberg@granitor.se, 0727 327 061