15 augusti 2022

Granitor förvandlar en tidigare golfhall till en modern skola i Kristianstad

När den nya skolan Praktiska Gymnasiet Kristianstad öppnar sina dörrar efter sommarlovet, välkomnas elever, lärare och anställda in till nya skollokaler med funktionella verkstäder, stora gemensamma ytor och moderna lektionssalar.

Sedan Granitor förvärvade fastigheten, Infanteristen 4, i mars 2020 har stora miljöanpassade renoveringar, till- och ombyggnationer av lokaler utförts för att skapa plats för den nya skolans olika program och inriktningar. Maria Ekström är affärschef på fastighetsutvecklaren Granitor Properties och har följt ombyggnationen.

– Det är fantastiskt att se hur äldre byggnader får nytt liv och hur bra resultatet har blivit. Mycket tack vare ett nära och gott samarbete med kunden AcadeMedia, en spännande idéskiss från arkitekterna Krook & Tjäder och ett väl genomfört arbete av byggentreprenören Fastec Sverige AB har visionen blivit verklighet.

Fastigheten som ursprungligen uppfördes som golfhall har gjorts om helt invändigt med bland annat nya våningsplan.

– Vi har utvecklat ett antal samhällsfastigheter tidigare och har alltid med oss människors behov av samhällsfunktioner och service i fastighetsutvecklingen. Det som är unikt med just det här projektet är den omfattande förvandlingen och återbruket. Det finns något vackert i att förädla, ta tillvara och utveckla äldre omoderna fastigheter till attraktiva samhällsfastigheter, säger Maria Ekström, affärschef, Granitor.

Skolan ligger i ett naturskönt område. Utsikten från elevernas samvaroytor över Natura 2000-området Vattenriket är fantastisk. Eftersom fastigheten gränsar till området är det lätt att på en rast gå ut i naturen.

– I dessa nya fina lokaler ökar våra möjligheter att bidra till att utbilda framtidens arbetskraft, säger Bo Berntsson, rektor Praktiska Gymnasiet Kristianstad.

Fakta om fastigheten/projektet:
Byggnaden uppfördes 2006 som golfhall. Redan efter något år las golfverksamheten ned och byggnaden användes som kontor, butik och lager. 2013 flyttade Praktiska Gymnasiet in i halva byggnaden. Granitor förvärvade fastigheten 2020 och har därefter anpassat den för Praktiska Gymnasiet som nu hyr hela byggnaden. Den uthyrningsbara ytan har ökat med närmare 100 % från cirka 2.000 kvadratmeter till knappt 4.000 kvm inom samma byggnadsvolym.

Om Praktiska Gymnasiet
Praktiska gymnasiet i Kristianstad är en skola med yrkesutbildningar. Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Läs mer på: www.praktiska.se/kristianstad/

Om Granitor Properties
Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Vi är en lokalt engagerad och ansvarstagande fastighetsutvecklare som kan göra en positiv skillnad genom de bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer vi utvecklar och förvaltar. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Storstockholmsområdet och Uppsala. Läs mer på granitor.se/properties. Granitor Properties ingår i Granitor-koncernen som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2021 omsatte Granitor-koncernen cirka 9 miljarder kronor och sysselsatte 4400 medarbetare.