25 maj 2022

Granitor är stolta över att vara en del av Copperstones resa mot ansvarsfull gruvdrift

Copperstone Resources inleder ett samarbete med Granitor inför etableringen av ett nytt anrikningsverk vid Viscaria-gruvan i Kiruna. Samarbetet gäller förprojektering och studie för digitaliseringslösningar men kan komma att förlängas till hela byggprojektet.

Granitor Systems har blivit tilldelade uppdraget att ta fram en förstudie åt Copperstone Viscarias nya anrikningsverk i Kiruna. Granitor har stor erfarenhet när det gäller att framgångsrikt driva projekt inom gruvindustri och andra industrisegment och vårt mångåriga samarbete med Siemens, som Solution Partner, är en stor fördel i det inledande förstudiearbetet. Granitor Systems var det första företaget i världen som certifierades som Siemens Solution Partner inom gruvdrift.

- Vi valde Granitor Systems för det här uppdraget, dels för att de har tidigare erfarenhet av att jobba ihop med världens största och mest högteknologiska gruvor och för att de ligger tekniskt i framkant vad det gäller bl.a. digitalisering. De har dessutom en väl utvecklad metod för samarbete och samverkan något som också är viktigt för oss. Vi har redan nu känslan att samarbetet kommer att fungera väl och att alla inblandade månar om varandras framgång, säger Tove Thelin Täckdal, Anrikningschef Copperstone Resources.

Copperstone Resources AB grundades 2006. Bolaget skalar nu upp för att bli ett ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. När gruvan åter tas i bruk blir Copperstones främsta uppgift att leverera hållbart producerad koppar som bidrar till samhällets elektrifiering. Anrikningsprocessen spelar en viktig roll i kopparproduktionen. I Copperstones plan för att återöppna Viscaria ingår målet att bygga världens mest hållbara anrikningsverk i anslutning till gruvan.

- Vi på Granitor Systems är verkligen stolta över att vara med på den här resan. Eftersom Copperstones målsättning är, att med hjälp av smart teknologi leverera koppar av högsta kvalitet på ett hållbart sätt så känns det som att vi har en självklar roll att spela, säger Peter Lysvret, projektledare på Granitor Systems.

- Copperstones vision om att skapa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar gruva känns oerhört spännande. De har dessutom ett nytänkande i hur de ser på mångfald som gör att vi redan nu, i den här fasen har fokus på målbilden att det ska vara en arbetsplats som är till för alla vilket gör projektet väldigt inspirerande, fortsätter Peter.

Granitor Systems uppdrag består av förprojektering med målet att ta fram en plan och en teknisk lösning. Nästa steg blir att driva projektet vidare i en samverkansform för att nå huvudmålet där Granitor och Copperstone gemensamt klipper bandet till framtidens gröna gruva.

 

För ytterligare information, kontakta:
Peter Lysvret, projektledare Granitor Systems Mining Division
peter.lysvret@granitor.se, 070-180 1016

Tove Thelin Täckdal, Anrikningschef Copperstone Resources
tove.thelintackdal@copperstone.se