02 november 2021

Midroc Properties säljer den f d Ångfärjestationen (”The Tivoli”) i Helsingborg

Midroc Properties har genom försäljning av dotterbolag avyttrat tomträtten Ångfärjestationen 1 (i folkmun benämd ”The Tivoli”) belägen i centrala Helsingborg.

Köpare är Baravaragruppen AB, som är en lokal restaurang och nöjeskoncern med stark förankring i staden som också bl a driver restaurangerna Bara Vara och Sillen & Makrillen i staden. Baravaragruppen driver även via dotterbolag verksamheten i The Tivoli.

– Vi har under det senaste året fört diskussioner med Baravaragruppen om möjligheten att genomföra affären. Vi är mycket glada för att det är just Baravaragruppen som genom dotterbolag bedrivit verksamheten i byggnaden som också är köpare. Det borgar för en långsiktighet och ger dom också möjligheten att satsa ytterligare på den anrika och historiskt viktiga byggnaden i sitt fanastastiska framskjutna läge i staden, säger Magnus Skiöld, arbetande styrelseordförande i Midroc Properties AB.

– Vi är glada och tacksamma att Midroc ger oss denna möjlighet att ytterligare fastställa vår långsiktighet med verksamheten på The Tivoli samt vårt engagemang i staden. Vi ser det som ett stort ansvar att förvalta Ångfärjestationen och det ger oss möjlighet att investera och genomföra de förändringar och anpassningar som vi anser verksamheten behöver, säger Jesper Liljegren, styrelseordförande i Baravaragruppen AB.

Baravaragruppen AB tillträdde genom bolagsförvärvet Ångfärjestationen 1 den 29 oktober.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Skiöld, arbetande styrelseordförande i Midroc Properties, tel 070-445 35 33, eller magnus.skiold@midroc.se.

Jesper Liljegren, styrelseordförande i Baravaragruppen, tel 077-894 84 05, eller jesper.helsingborg@gmail.com.

Fakta om fastigheten Ångfärjestationen 1

  • Total uthyrningsbar area är c:a 1 429 kvadratmeter 
  • Fastigheten inrymmer ytor för restaurang, bar, konserthall, mindre kontorsutrymmen samt en butik.
  • Den ursprungliga byggnaden uppfördes år 1898 som Helsingborgs Ångfärjestation och låg då cirka 75 meter norr om dagens placering.
  • År 2016 flyttades byggnaden för att göra plats åt kongress- och hotellanläggningen Clarion Hotel & Congress Sea U Helsingborg.
  • The Tivoli som bedrivit verksamheten i byggnaden sedan 25 år tillbaka är en nöjesplats för många.
  • Verksamheten i byggnaden inkluderar restaurang- och bar samt konsertsal.


Om Baravaragruppen
Baravaragruppen AB med säte i Helsingborg, driver genom dotterbolag företag inom restaurang, konferens, musik- och nöjesbranschen samt förvaltar fastigheter med egen befintlig verksamhet.

Portföljen innehåller Sillen & Makrillen, Bara Vara, The Tivoli, Helsingborg Live, Jacob Hansens Hus samt The Headless Swan.

Verksamheten är koncentrerad till Helsingborg och med långsiktighet och stort engagemang vill vi vara med och utveckla gastronomin samt kultur- och nöjesscenen i staden.

Om Midroc Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare. Läs mer på midroc.se/properties. I januari 2022 byter vi namn till Granitor. Samma människor, samma affärsidé men med nytt namn.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här