09 februari 2021

Helsingborgs senaste stadsutvecklingsprojekt står klart

Helsingborgs främsta stadsutvecklingsprojekt, SeaU Helsingborg, är nu färdigställt och Clarion Hotel Sea U öppnar. Bakom satsningen står byggherren Midroc som efter en markanvisningstävling har utvecklat bland annat 155 bostäder, ett kongresshotell, butiker, restauranger och verksamhetslokaler mitt i centrala Helsingborg och med full utsikt över Öresund.

Projektet startade 2016 när populära Ångfärjestationen flyttades 75 meter närmare kajkanten, vilket möjliggjorde utveckling av ny bebyggelse och nya offentliga platser.

I SeaU har Midroc satsat på hållbar utveckling på flera plan; en arkitektoniskt tilltalande stadsmiljö för invånare och besökare, hållbara material för att minska miljöbelastningen och främja hälsa och välbefinnande, centralt belägna bostäder samt nya jobb och tillväxt i regionen.

– Genom det här stadsutvecklingsprojektet bidrar Midroc till att profilera staden ytterligare som en mötesstad, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande i Midroc Properties. Helsingborgs läge vid Öresund är svårslaget, och staden attraherar många både större och mindre event. Nu tillkommer Clarion Hotel SeaU, en ny mötesplats för både invånare och besökare.

– Äntligen öppnar SeaU. Anläggningen kommer att skapa välbehövliga jobb, men framför allt kommer den genom sin placering, utsikt och fina utformning att bli en central plats för möten och umgänge för helsingborgare, näringsliv och besökare. Tack till Midroc och Clarion för gott samarbete och för att ni tror på Helsingborg, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

SeaU Helsingborg avslutar omdaningen av det gamla spårområdet som skilde staden från vattnet. En lång hamnpromenad från Gröningen till SeaU har blivit ett populärt mål för helsingborgare och besökare.

– SeaU Helsingborg kännetecknas av högkvalitativa material som ger en lång livslängd. Med en variation av tegelfasader i bostadskvarteret, och ljusa stenfasader till hotellet relaterar vi till stadens byggnadstradition och knyter an till de arkitektoniska värden som finns i Helsingborgs centrala delar, säger Johan Svedström, affärschef i Midroc Properties.

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande (M) Helsingborg, Miri Sumiq, hotelldirektör, Magnus Skiöld, styrelseordförande Midroc Properties. 

Bild: Ateljé Lena Photography

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Skiöld, styrelseordförande Midroc Properties, magnus.skiold@midroc.se, +46-10 470 74 05


Om stadsutvecklingsprojektet SeaU Helsingborg
Midroc Properties har utvecklat SeaU Helsingborg för att skapa en ny, attraktiv och pulserande mötesplats för helsingborgare, näringsliv och besökare. Mitt i stadens centrum har vi byggt 155 nya bostäder, restauranger, butiker och lokaler samt en ny hotell- och kongressanläggning med bland annat 250 rum och en kongresskapacitet på drygt 1 200 personer.

Byggherre, fastighetsägare: Midroc Properties
Investering: 1,3 miljarder kronor
Totalentreprenör: Allbygg i Höganäs
Arkitekter: Jais Arkitekter (hotell och kongress), Wingårdh Arkitektkontor (bostäder)

Byggtid:
Ångfärjestationen, flyttning och renovering av byggnaden, 2016
Bostäderna, 2017-2019
Hotellet/kongressen, 2017-2020

Hotel Clarion Sea U
Helsingborgs största hotellanläggning ligger mitt i Helsingborg med utsikt mot sundet. Här erbjuds 20 möteslokaler varav en kongressal för drygt 1 200 deltagare och 250 designade hotellrum, AMA Nikkei Restaurant & Rooftop Bar, uppvärmd pool och ett pulserande Living Room. Inredningskonceptet har inspirerats av havet och dansk möbeldesign. Ett underliggande garage rymmer 228 parkeringsplatser. Total yta inklusive garage: 24 400 kvadratmeter.

Bostäder
155 bostäder har uppförts i fyra huskroppar, 6-10 våningar. 108 bostadsrätter och 47 hyresrätter. Två bostadsrättsföreningar finns i SeaU Helsingborg: Brf Hamlet och Brf Tycho Brahe, som inrymmer lokaler i bottenvåningarna. Erik Bancks stiftelse hyr ut lägenheterna och driver StayKvick, Boutique Hostel. Total yta inklusive bostadsytor, lokalytor och garage: 18 500 kvadratmater. Garaget rymmer 110 parkeringsplatser och 425 cykelplatser.

Ångfärjestationen
Byggnaden uppfördes 1898 efter ritningar av Folke Zettervall. Byggnaden flyttades 75 meter närmare kajen våren 2016, och renoverades därefter. Hyresgäst är bland andra ”The Tivoli”, en nöjesinstitution i Helsingborg.

Offentlig miljö
Helsingborgs stad har förlängt Kajpromenaden längs Norra Hamnen och trädplanteringarna längs Kungsgatan genom området. Mellan Clarion Hotel Sea U och Ångfärjestationen uppförs Ångfärjeparken som står klar 2021.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här