07 juni 2021

Cementa samarbetar med Midroc när världens första klimatneutrala cementfabrik utvecklas

HeidelbergCement-koncernen, där svenska Cementa ingår, avser att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite på Gotland. Satsningen kommer att innebära att upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid fångas in årligen och även möjliggöra en kolsänka. Midroc är utvalda att projektleda förstudien.

Cementindustrin står för ungefär 7 procent av de samlade globala koldioxidutsläppen. För att motverka den globala uppvärmningen brådskar det att hitta lösningar för industrin. CCS-lösningar (carbon capture and storage) där koldioxid fångas in och transporteras till en permanent lagringsplats flera kilometer ner i berggrunden, är den idag mest mogna tekniken för att i stor skala komma åt dessa utsläpp. Tre fjärdedelar av den cement som används för betongtillverkning i Sverige tillverkas i Slite.

En förstudie har inletts för att definiera alla kritiska steg på vägen mot världens första klimatneutrala cementfabrik. Den rör frågor kring teknikval, miljöpåverkan, rättsliga frågor, finansiering, logistik och energiförsörjning. Midroc kommer i denna förstudie tillsammans med samarbetspartners bistå med rådgivning.

-Vi har valt att samarbeta med Midroc eftersom de har en påvisad erfarenhet och kompetens i att stötta industriella utvecklingsprojekt och i synnerhet på grund av deras erfarenheter från liknande projekt för koldioxidavskiljning. säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

-Vi är oerhört stolta över att vara en del i Cementas satsning att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi på Midroc etablerat en bred kompetens och erfarenhet inom CCS. Infångning av koldioxid är en viktig del för att nå klimatmålen och vi märker tydligt i samarbeten med våra kunder att denna omställning inte sker i framtiden, den har redan börjat, säger Stefan Kronman, vd Midroc Project Management.

Ambitionen är att bygga anläggningen i anslutning till befintlig verksamhet i Slite. Utveckling, tillståndsprocesser och byggperiod bedöms ta knappt tio år.

Anläggningen i Slite dimensioneras till att fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen, vilket innebär i princip helheten av utsläppen. Eftersom användningen av biobaserade bränslen ökar, och dessa räknas som koldioxidneutrala, så hamnar man under nollpunkten och kan till och med nå så kallade minusutsläpp.

För mer information, välkommen att kontakta:

Mikael Kullman, chef för Hållbara tekniksystem, Midroc Project Management
mikael.kullman@midroc.se, telefon: 072-2531112

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa och HeidelbergCement norra Europa
karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com, telefon: 070-8649907

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här