04 mars 2020

Morgondagens utmaningar diskuteras på Underhållsmässan

Midroc och vår partner CheckProof bjuder in till samtal om ämnen som berör morgondagens utmaningar – kompetensförsörjning, klimat och digitalisering. På Underhållsmässan i Göteborg bjuder Midroc tillsammans med CheckProof in till samtal om morgondagens utmaningar. 

Vi växlar mellan presentationer, korta samtal och paneldebatter. Ni får bland annat höra morgondagens medarbetare diskutera krav på framtida arbetsgivare, röster från industribranschen om hållbarhetsutmaningen samt vikten av att fokusera på människan vid implementering av ny teknik.
Vi finns på Teknikscenen, onsdagen den 11/3 mellan kl 10-12.

 

10:00-10:30 - Framtidens arbetsgivare – hur blir vi attraktiva för morgondagens arbetstagare?

Yngre generationer väntas vara mer värderingsdrivna än tidigare – hur ska vi som arbetsgivare fortsatt vara attraktiva? Vilka krav kommer ställas? Vad kommer vara viktigt? Midroc bjuder in röster från kommande generationens medarbetare (från Nösnäsgymnasiet och Smarta Fabriker) och dagens ledare till en dialog om framtiden. Modereras av Liselotte Jernberg Bate, specialist på organisationsutveckling. (Anordnas av Midroc)

10:40- 11:10 - Vägen till hållbar produktion – en fråga om beteenden?

Branschen står inför en stor förändring – att ställa om till en mer hållbar drift.
Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och det finns idag metoder och verktyg som ger företag stora möjligheter att lyckas. Kritikalitetsbaserat arbete och förebyggande underhåll är några exempel som ökar driftsäkerheten och livslängden på våra anläggningar. Den stora utmaningen handlar istället om vårt förhållningssätt till morgondagens verklighet. Är vi beredda att göra de förändringar som krävs? Hur skapar vi engagemang som leder till en hållbar lönsamhet. Hur hittar vi balansen mellan den digitala tekniken och befintliga arbetsprocesser?
Verktygen finns, men vilka hinder för de med sig?

Ett panelsamtal med Håkan Holmgren, VD på CheckProof, Brenton Bate, organisationsutvecklare på Midroc. Panelsamtalet kommer modereras av Sara Davidsson Hållbarhetschef på Midroc.

11:20- 11:50 - Digitalisering med människan i fokus

Att digitalisering ökar effektivitet, kvalitet och lönsamhet är ingen nyhet men vilka ytterligare vinster kan vi göra? I skolans värld har man sett hur digitala arbetssätt leder till ökad motivation, förståelse och bättre studieresultat. Hur kan vi applicera det i arbetslivet? Är det i utformningen av digitala lösningar vi finner nyckeln till välmående företag, både sett till resultat och arbetsklimat?
Håkan Holmgren, VD CheckProof och Rickard Gerdlöf, lärare från ME-skolan pratar om betydelsen av digitaliseringens mjuka värden.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Midrocs deltagande på mässan.

Läs mer om CheckProof.

Läs mer om Underhållsmässan här.

 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här