17 september 2020

Stort tekniksprång när den digitala staden blir verklighet på H22 i Helsingborg

Midroc deltar som partner på H22, Helsingborg stads satsning på hållbar stadsutveckling. Genom att introducera ny digital infrastruktur i byggnader skapas nya möjligheter för såväl tjänsteutveckling som fastighetsoptimering.    

Midroc har startat ett samarbete med den digitala visionären Jonas Birgersson för att kunna erbjuda bostads- och kontorskunder nya digitala tjänster och för att optimera fastigheters tekniska system. Grunden är ett avancerat urbant, uppskalningsbart operativsystem med namnet Brikks.

– Genom att förse byggnader med smart teknik och bland annat nyttja AI, kan hela fastighetsbranschen gå in i en ny epok. De kommande tio åren kommer byggnaderna förändras mer än de har gjort under de föregående 100 åren, och det kommer bland annat att ge stora vinster för miljön, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc i Helsingborg.

I förlängningen kommer många byggnader i en stadsdel att kunna länkas samman digitalt. Genom större volymer kan smartare och mer hållbara val göras, och på sikt kommer hela områden och även städer att kunna anpassas mer till alla de som bor och rör sig där.

– Det här blir den revolution vi har väntat på för bygg- och fastighetsbranschen, säger Jonas Birgersson. Det har varit en ökenvandring att få ihop detta komplicerade styrsystem, men nu är det klart att lanseras. Sverige blir först i världen att på bred front installera en gemensam standard för fastigheter, och det kommer att påskynda utvecklingen i branschen.

Den digitalt transformerade staden kommer att ge stora hållbarhetsvinster då energi- och driftskostnader drastiskt kan sänkas. Dessutom bidrar den till att skapa mer trygghet och bekvämlighet för sina hyresgäster genom att sensorer och algoritmer läser av och förutser mänskliga beteenden. Redan idag skulle till exempel belysning, temperatur och ventilation kunna ställas in automatiskt när en person nyttjar sitt smarta lås för att gå in i en byggnad.

Balans mellan enkelhet och trygghet
Stora mängder data kommer att genereras i de smarta hemmen och på arbetsplatserna, och AI kommer att nyttjas för analys och optimering av olika tekniska system. För att belysa komplexiteten i integritetsfrågorna när alltfler system sammankopplas har Midroc engagerat flera experter inom området personlig integritet och datahantering.

I samband med utvecklingen av Midrocs nya fastigheter i Oceanhamnen - som ingår i H22 - tar Midroc initiativ till en branschgemensam ”digital uppförandekod”, med hänsyn tagna till juridiska, tekniska och etiska frågeställningar.

– Vi i fastighetsbranschen måste arbeta för en ansvarsfull utveckling av den smarta, trygga och hållbara staden, med utgångspunkt i regelverket GDPR. Vi behöver göra det lättbegripligt för de som bor, arbetar och vistas i våra fastigheter att välja och förstå konsekvenserna av sina val i en alltmer digitalt sammankopplad stad. I slutändan handlar det att förtydliga avvägningen mellan den individuella integriteten och den förenkling av våra liv som blir möjlig genom allt fler digitala tjänster, säger Johan Svedström.  

Tanken är att den nya branschgemensamma ”digitala uppförandekoden” ska bli klar under hösten.

Fakta om Midroc Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 37 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midrocproperties.se

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2019 omsatte vi cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte drygt 4 200 medarbetare.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här