17 april 2020

Midroc säljer bostäder i Växjö till K2A

Bolag inom Midroc Properties har tecknat avtal med K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) om att försälja bostadsfastigheterna Växjö Ekologen 1 och Växjö Biologen 1. Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 313 Mkr. Försäljningarna är villkorade av att K2A erhåller finansiering.

Ekologen består av 75 befintliga hyresbostäder med byggår 2018 och tillträdesdag är den 1 september 2020. Biologen är en projektfastighet där Midroc kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet med 70 hyresbostäder samt underliggande garage. K2A kommer att tillträda Biologen efter färdigställt projekt vilket bedöms till andra kvartalet 2022. Den totala uthyrningsbara arean kommer att uppgå till cirka 9 500 kvm med ett hyresvärde om cirka 16 Mkr.

De försålda fastigheterna med träbyggnader är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver och ligger i ett attraktivt utvecklingsområde intill sjön Trummen mellan Växjö centrum och Linnéuniversitetet. Utvecklingsområdet är en av Sveriges största satsningar på byggande av flerbostadshus i trä och kommer efter att det är fullt utvecklat innehålla cirka 700 lägenheter i olika upplåtelseformer.

– Vi är glada att sälja fastigheterna till K2A som är en kund som efterfrågar och uppskattar byggnader i trä. Midroc har i 15 år utvecklat bostäder med stommar i trä. Förutom att bostäderna är hållbara ur miljösynpunkt så ger de också en god och hälsosam livsmiljö för de boende. Vi har också under årens lopp erhållit en rad utmärkelser för våra flerbostadshus i trä, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande och transaktionsansvarig för Midroc Properties.

För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Skiöld, styrelseordförande Midroc Properties 
magnus.skiold@midroc.se, tel 010-470 74 05 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här