16 april 2020

Midroc New Technology investerar i 3D-bolaget Reliefed Technologies

Midroc New Technology investerar i 3D-bolaget Reliefed Technologies

Reliefed Technologies, som utvecklat en helt ny hållbar 3D-teknologi för tillverkningsindustrin, tar in pengar för ökad marknadsföring och försäljning samt fortsatt teknikutveckling. I emissionen på totalt 19 miljoner kronor deltar förutom Midroc New Technology också Almi Invests Greentech-fond och SEB:s Utvecklingsstiftelse.

Reliefeds nya 3D-teknologi används vid så kallad extrudering, en tillverkningsmetod för produktion av långa profiler i stora volymer, där man pressar eller drar ett uppvärmt material genom ett formande verktyg.

Med Reliefeds 3D-extrudering går det att ta fram betydligt mer avancerade former och mönster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Huvudmarknader är byggmaterial- och fordonsindustrin med fokus på volymkomponenter i aluminium, past, gummi, bio-kompositer och keramiska material.

Reliefeds produktionslösning uppgraderar enkelt befintlig extruderingsutrustning. Den möjliggör dynamisk extrudering, där produkterna formas även i längsled och inte bara i tvärsnittet, samtidigt som materialåtgången reduceras och tillverkningsprocessen effektiviseras.

– Med sin sinnrika extruderingsmetod möjliggör Relifed en högre kvalitet i kombination med en signifikant reduktion av kostnad och materialåtgång, vilket också gör att bolaget passar väl in i vår portfölj av potenta cleantech-bolag, säger Göran Linder, vd Midroc New Technology.

Fokus för Reliefed under det kommande året är att omvandla pågående förstudier med betydande kunder till ytterligare produktionsavtal och att nå ut till den globala marknaden.

– Tack vare denna investering får vi möjlighet att snabbt utöka vår kundbearbetning och marknadsföring så att fler företag får upp ögonen får vår unika 3D teknologi och de stora värden den möjliggör, säger Mikael Eklund, vd Reliefed.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Linder, vd Midroc New Technology

goran.linder@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här