07 juli 2020

Midroc New Technology har sålt sitt återstående innehav i PowerCell Sweden AB

Midroc New Technology AB avyttrade under dagen samtliga sina återstående aktier i First North-listade Powercell Sweden AB (publ), vilket motsvarar drygt 3 % av aktierna i bolaget. Efter denna transaktion är hela vårt innehav sålt meddelar Göran Linder, vd för Midroc New Technology AB.

Midroc New Technology AB har varit med som en av de största och mest tongivande ägarna i bolaget i över ett decennium. Under den tiden har bolaget avancerat från ett teknikprojekt till en världsledande spelare inom bränslecellssegmentet.

- Det har varit en fantastisk resa som skapat stora värden. Förvisso möttes Powercells världsförbättrande teknologi under de första åren med viss skepsis, men sedan dess har tekniken bevisats och kommersialiserats. Samtidigt har den allmänna övertygelsen vuxit om att vätgas och bränsleceller kommer ha en alltmer avgörande roll att spela på global nivå i skapandet av långsiktigt hållbara samhällen. Detta är ett lysande exempel på att det går att tjäna pengar på seriösa satsningar för att göra världen bättre, menar Göran.

Midroc New Technology AB har som affärsmodell att investera i tidiga skeden i banbrytande teknologier och att sedan utveckla dem över tid. Därmed hör det också till affärsmodellen att man säljer för att materialisera värden som skapas i takt med att bolagen mognar.

Har du frågor?
Kontakta Göran Linder via goran.linder@midroc.se

Midroc New Technology AB är den del av Midroc som investerar i bolag med unika världsförbättrande teknologier, som på så vis bidrar till en positiv utveckling av samhället i stort.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här