14 augusti 2020

Midroc Electro och Automation förvärvar Elteam i Trollhättan

Från och med 1 augusti 2020 kommer Elteam i Trollhättan ingå i Midrocs båda systerbolag Electro och Automation, som därmed stärker sin verksamhet i Trollhättan och Vänersborg.

Förvärvet är i linje med de båda Midroc-bolagens ambition att stärka sin regionala förankring och utveckla sina kompetensområden för att bli en mer attraktiv partner för kunder i regionen, vars utveckling man ser mycket positivt på kommande år.

- Vi har inom Midroc Electro utvecklat vårt kunnande inom elservice och security och ser en fortsatt ökning av de segmenten kommande år. Därför är detta förvärv viktigt, då vi nu utvecklar vår interna kompetens samtidigt som vi får en regelrätt etablering i Trollhättan och Vänersborg, som därmed kompletterar befintliga orter inom region Bohuslän, säger Christer Jardemark, regionchef på Midroc Electro.

Även för systerbolaget Midroc Automation gör förvärvet det möjligt att på ett naturligt sätt fortsätta att utvecklas i regionen, då man redan idag har en omfattande verksamhet både i Trollhättan och Göteborg.

- Vi strävar hela tiden efter att vara med och utveckla lokala industrier genom avancerade automationslösningar och detta är en region vi tror mycket på, säger Thomas Svensson, divisionschef Midroc Automation.

Elteam ägs och drivs idag av Andreas Ölvne, Vd och Per-Olof Andersson. Båda har varit med sedan starten 2005 då man hade en stark position inom bilindustrin. De senaste åren har man satsat stort på att utvecklas inom andra segment i elbranschen, och har idag en framträdande roll regionalt inom service, security och automation. Det är en utveckling de vill fortsätta med.

- Vi ser framgent en stor utvecklingspotential inom dessa segment, då den tekniska utvecklingen ökar komplexiteten i flera uppdrag och därmed behovet av flera specialistkompetenser inom el i allt fler uppdrag. I och med övergången till Midroc har vi nu ännu bättre möjligheter att utveckla detta internt, vilket stärker vårt marknadserbjudande, säger Andreas Ölvne, Vd Elteam i Trollhättan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Jardemark, Regionchef Midroc Electro Tel: +46 (0) 70 180 11 39

Thomas Svensson, Divisionschef Midroc Automation Tel: +46 (0) 70 180 13 30

Andreas Ölvne, Vd Elteam i Trollhättan Tel: +46 (0) 73 327 94 80

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här