28 september 2020

Luleå Energi investerar i ett energilager för att trygga behov av hållbara värmeleveranser

Luleå Energi gör nu en ansenlig investering för framtiden. Målet är att fortsatt säkra återvunnen fjärrvärmeproduktion för åtskilliga år framåt. Därför byggs just nu ett energilager som bidrar till Luleåbornas behov av tryggade värmeleveranser. 

Energilagret är i praktiken en stor varmvattentank där energi lagras i form av fjärrvärmevatten. Syftet är att öka leveranssäkerheten av fjärrvärme till kunderna och minskad klimatpåverkan. Energilagret används som en buffert, jämnar ut tillförseln av energi och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Tanken är 40 meter hög och har en diameter på 32 meter.

- För oss är det här ett stort steg mot att 2030 vara helt fossilfria avseende primärenergi i vår fjärrvärmeproduktion, säger Bengt Hietaniemi, tf vd Luleå Energi.

Lagret kommer att placeras i Aronstorp, i direkt anslutning till kraftvärmeverket LuleKraft där en stor del av fjärrvärmen i Luleå produceras.

Luleå Energi har valt Midroc Rodoverken AB för konstruktion, byggnation och projektledning av ackumulatortanken. Midroc Rodoverken har lång erfarenhet av att bygga och konstruera samhällskritisk infrastruktur. Bolaget har ett beprövat koncept som erbjuder unika montagemetoder, och man har många kundreferenser från genomförda projekt.

Midroc Rodoverkens vd, Johan Zettergren kommenterar affären:

- Vi hoppas och tror att några av skälen till att affären oss emellan kommit till stånd, är den flexibilitet i utförande och vår teknologi i form av våra montagemetoder vi kunnat visa. Vi är mycket tacksamma för att vi fått förtroendet att vara partner i detta viktiga projekt.

Montagestart av ackumulatortanken sker i november 2020 för att tas i drift under höst/vinter 2021.

 

Luleå Energi-koncernen är en av Luleås viktigaste samhällsaktörer med ansvar för energiförsörjning och infrastruktur i form av elnät, återvunnen fjärrvärme, fjärrkyla, bioenergi, bredband och övriga energitjänster. I sitt utvecklingsarbete är de ett nav i regionens energiomställning till ett systemintegrerat fossilfritt samhälle och skapar en symbios mellan stad, industri, näringsliv och forskning för återvinning och energioptimering i flera led.

Midroc Rodoverken utvecklar förstklassiga lagringslösningar i syfte att skapa en bättre framtid för vårt samhälle. Vi som partner kan göra en positiv skillnad genom att erbjuda de mest hållbara, konkurrenskraftiga och innovativa lösningarna. Tillsammans bidrar vi till att med stort engagemang anta våra utmaningar för att skapa en förstklassig arbetsplats. Midroc Rodoverkens verksamhet är internationell, och med unika arbetsmetoder och samarbeten, utför vi projekt över stora delar av Europa. Vi sysselsätter i dag ca 140 medarbetare och omsätter ca 400 msek. Midroc Rodoverken är en del av Midroc Europe, som är en svensk koncern med verksamhet inom fastighet, bygg, industri och miljö. I företagsgruppen arbetar 4200 samhälls- och industriutvecklare och omsättningen under 2019 var 11,4 miljarder kronor.

 

För mer information kontakta:

Bengt Hietaniemi
tf vd Luleå Energi
0705-34 44 35


Johan Zettergren
vd Midroc Rodoverken
0703-28 86 08

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här