17 mars 2020

Information till våra kunder, partners och leverantörer med anledning av coronavirus, covid-19

För oss på Midroc är det alltid av högsta vikt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, partners och samhället i stort. Spridningen av det nya coronaviruset covid-19 ställer extra krav på det. Vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten noga, säkerställer att vi vidtar proaktiva åtgärder och informerar löpande alla medarbetare via våra interna kanaler.

Vårt fokus är att:

  • säkerställa driften av vår dagliga verksamhet och våra leveranser, på kort och lång sikt
  • bidra till att minska smittspridning och belastningen på vår sjukvård – vi uppmanar våra medarbetare att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och poängterar vikten av att avstå från sociala kontakter vid symtom på luftvägsinfektion, även lindriga
  • hjälpa varandra att minska oro och osäkerhet

Vår ambition är att du som kund, partner eller leverantör ska möta Midroc-medarbetare som känner sig trygga med hur vi kan hantera situationen tillsammans. Har du specifika frågor kring ett projekt, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson hos oss.

Vid generella frågor, vänligen kontakta:

Lina Mellenius, kommunikationschef Midroc
lina.mellenius@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här