04 maj 2020

Finansiering för koldioxidinfångning kan snart vara inom räckhåll

Finansiering för koldioxidinfångning kan snart vara inom räckhåll

Stockholm Exergi satsar på koldioxidinfångning och tar ytterligare ett steg mot en fullskalig anläggning, då energibolaget tillsammans med Midroc och IMCG satsar på EU-finansiering från nystartade Innovation Fund. ”Vi har redan visat att tekniken fungerar, nu är det finansieringen som behöver lösas”, säger Anders Egelrud, vd för Stockholm Exergi.

När coronapandemin lamslår stora delar av Sveriges industrier är en miljardfinansiering från EU extra välkommen. Stockholm Exergi, med sin storsatsning på koldioxidinfångning, är en av de industrier som ser möjligheterna i att vända sig till EUs senaste finansieringsmöjlighet för koldioxidutsläppsreducerande innovationer.

– Vår CCS-anläggning i Värtahamnen kommer kunna skapa en så kallad kolsänka och ta bort 800.000 ton koldioxid per år vilket motsvarar 1,5 procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp eller biltrafiken i Stockholm under ett år. Vi tar gärna en ledande roll för att ställa om Sverige, men finansieringen är en av huvudfrågorna och därför ser vi stora möjligheter med EUs nya innovationsfond, säger Anders Egelrud.

Innovation Fund är EUs senaste initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa. Fonden har 10 miljarder euro vikta för att investeras i innovationer inom koldioxidinfångning, men även förnybar energi, energilagring och energiintensiva industrier. Stöd utgår med upp till 60 procent under 10 år vilket innebär att det kommer krävas ytterligare finansiering för att en anläggning slutligt kan komma till stånd. Detta kan ske genom statliga styrmedel i Sverige eller att kolsänkan går att kommersialisera. Stockholm Exergi arbetar parallellt på flera spår för att få ihop helheten.

Stockholm Exergi och många andra industrier har länge lyft frågan om finansiering för att infångningen ska kunna slå igenom. Nu svarar alltså EU med 10 miljarder euro, och fonden väntas bli överöst av ansökningar. Stockholm Exergi anlitar därför finansieringsexperter från Midroc och IMCG, företag med lång erfarenhet av EU-finansiering och lyckade finansieringsstrategier inom hållbara innovationer.

Samhälls- och industriutvecklaren Midroc, med mångårig erfarenhet inom teknik och industri, har genom en mängd riktade teknikinvesteringar byggt upp gedigen kunskap om möjliga finansieringskällor. Mikael Kullman är enhetschef för Teknik på konsultbolaget Midroc Project Management.

– Med rådande omvärldssituation är Stockholm Exergi helt rätt ute med att satsa på Innovation Fund. Vi ser deras chanser som mycket goda att nå hela vägen, säger han.

IMCG arbetar tätt med EUs finansieringsorgan och har delvis deltagit i utformandet av finansieringslösningarna samt har hjälpt en mängd företag att finansiera sina innovationer.

- Satsningen kunde inte kommit mer lägligt. När rådande omvärldssituation gör det osäkert för många industrier, innebär detta en unik och välkommen möjlighet för industrier att få tillskott till affärsmässigt hållbara och klimatsmarta investeringar och komma ut klimatneutrala, eller åtminstone på god väg, säger Magnus Andersson, finansieringsexpert på IMCG.

Har du frågor? Vänligen kontakta,

Mikael Kullman
Enhetschef Teknik, Midroc Project Management
mikael.kullman@midroc.se
+46722531112

Magnus Andersson
Finansieringsexpert, IMCG
Magnus.andersson@imcg.se
Tel: 0766 - 36 53 02

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här