28 mars 2019

Midroc satsar för att möta morgondagens industri

Midroc genomför en satsning och omstrukturerar delar av sin verksamhet som inriktar sig mot industrin i Sverige och övriga Europa. Förändringarna syftar till att renodla och utveckla sina redan etablerade verksamheter.

- Det sker en stor omställning i industrin i form av digitalisering, globalisering och nya kompetenskrav. Här ser vi möjligheter för Midroc att möta utvecklingen inom industrin och på så sätt öka vår konkurrenskraft och tillväxt, säger Björn Wigström VD för Midroc Contracting AB.

Efter omstruktureringen har verksamheterna en tydlig inriktning och möjligheter att växa på sina respektive marknader:

  • Midroc Machining är ett nybildat bolag som fokuserar på utveckling av maskinbearbetning inom sitt kundsegment.
  • Midroc Mechanical är ett nybildat bolag inom Midroc som satsar på kvalificerade tjänster inom rör- och mekaniska projekt samt underhåll på den nordiska marknaden.
  • Midroc Metalock renodlar sin verksamhet till att utveckla avancerade mekaniska reparationer på den globala marknaden.
  • Midroc Rodoverken Tank är ett nybildat bolag inom Midroc med inriktning på att utveckla den skandinaviska och europeiska marknaden för tankar och ackumulatorer.

Samtliga bolag kommer efter omstruktureringen att vara en del av Midroc Europe.

- Som samhälls- och industriutvecklare måste vi hela tiden ställa oss frågan hur vi bäst kan bidra till att skapa hållbara och innovativa lösningar. Genom att nu renodla och sammanföra verksamheter där vi redan idag är starka, skapar vi större möjligheter för respektive bolag att bli marknadens förstahandsval, säger Björn Wigström.

För mer information;

Björn Wigström, VD Midroc Contracting, telefon+46 10 470 7192, bjorn.wigstrom@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här