14 februari 2019

Midroc vinner markanvisningstävling i Höganäs

Höganäs kommun genomförde vintern 2018/2019 en markanvisningstävling för ett nytt trygghetsboende i Viken. I hård konkurrens står det nu klart att Midroc Properties vinner tävlingen.

I juryn för markanvisningstävlingen fanns bland andra stadsarkitekten och planchefen i Höganäs kommun. Efter genomgånget arbete rekommenderade juryn en vinnare till kommunstyrelsen. Nu står det klart att vinnaren är Midroc Properties, som lämnat in tävlingsförslaget tillsammans med arkitektkontoret Jakobsson Pusterla.

- Vi blev glada för beskedet och ser mycket fram emot att börja arbeta med projektet, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc Properties kontor i Helsingborg. Vårt förslag har en varsam småskalighet för att smälta in väl i Vikens befintliga bebyggelse och det är något som har varit viktigt för oss under hela arbetet.

Utvärderingen av tävlingsförslaget gjordes med hjälp av tre kriterier; arkitektonisk utformning och genomförbarhet, funktion (bland annat bra boendemiljö för äldre och hållbarhet) samt offererat pris per total yta

- Vi inspirerades av de kvalitéer som finns i närliggande bebyggelse och gjorde en modern tolkning av dem, säger Jan Jakobsson, arkitekt på Jakobsson Pusterla. En viktig aspekt var också att ta tillvara hela tomten: byggnaderna varvas med privata uteplatser och gemensamma ytor för olika aktiviteter. På så sätt skapar vi ett boende för människor med olika livssituationer, behov och preferenser.

Motiveringen från juryn om det vinnande förslaget lyder: 

”Midroc och arkitektkontoret Jakobsson Pusterla har redovisat ett genomarbetat och spännande förslag, väl anpassat till Vikens befintliga bebyggelse och kulturmiljö. Byggnadernas placering på fastigheten ger de boende en skyddad innergård och för tanken till äldre skånegårdar." 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här