25 oktober 2019

Midroc Properties vinnare av Växjö byggnadspris 2019

Fastighetsutvecklaren Midroc Properties är, tillsammans med Växjöbostäder, vinnare av Växjö kommuns byggnadspris för projekt Vallen i trästaden Växjö.

Midroc Properties träbyggnadsprojekt består av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter och står färdigt i natursköna bostadsområdet Vallen Norra i Växjö.

– Det är med stolthet vi på Midroc mottager och delar på denna utmärkelse med Växjöbostäder. Vi har tillsammans skapat bostäder som med träbyggnadsteknikens hjälp möjliggjort att uppföra såväl äganderätter, bostadsrätter samt hyresrätter, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Midroc Properties i Växjö.

Byggnadsnämnden i Växjö kommun har sedan 1990 årligen delat ut pris till byggherrar vars projekt präglas av god arkitektur och anpassning till platsen.

Motiveringen för Vallen Norra, vinnare av byggnadspriset lyder: ”Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i en blandad bebyggelsestruktur i 2-8 våningar. Husens placering i landskapet ger spännande rumssamband och fina siktlinjer. Variation i både liten och stor skala samspelar och ger en väl utformad vardagsarkitektur med gediget uttryck. De karaktäristiska gavelmotiven bidrar till en ny stadssiluett. Fasadernas utformning med olika kulörer och inslag av paneler och cederspån skapar både variation och håller samman helheten. Väl sammahållet formmässigt och materialmässigt. Informella innegårdar ger en lugn karaktär. Helheten och trivselfaktorn överglänser de enskilda huskropparna. Ett projekt i trästaden Växjö med välgenomtänkt helhetsperspektiv som nu står färdigt, väl genomfört hela vägen”.

Fastighetsutvecklaren för projektet är Midroc Properties tillsammans med bostadsbolaget Växjöbostäder. Byggentreprenörer är GBJ bygg och Värends Entreprenad. Arkitekter är Arkitektbolaget och Ola Malm.

Fakta om Midroc Properties

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 37 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midrocproperties.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här