05 december 2019

Midroc New Technology köper en ny post i PowerCell

Midroc New Technology och belgiska Finindus var de två första riskkapital-aktörerna som gick in i Powercell. Ända sedan starten, för drygt ett decennium sedan, har man utvecklat bolaget och skapat värden tillsammans. Efter att aktien gått upp med ca 2300 procent sedan noteringen 2014, så sålde Midroc New Technology hela sitt innehav på ca 6 miljoner aktier till Bosch den 15 november.

Nu har Midroc New Technology och Finindus enats om att Midroc New Technology köper ca 2 miljoner aktier av Finindus till samma villkor som när Bosch köpte av Midroc New Technology.

- Detta är faktiskt en bra lösning för båda parter, menar Göran Linder VD på Midroc New Technology.

- Finindus kan vara med och kapitalisera på en del av den värdestegring man varit med och bidragit till, samtidigt som Midroc New Technology får ha kvar en del av den uppsida som följer av att Bosch klivit in som storägare i PowerCell och det framtida värde bolaget skapar.

Trots försäljningen till Bosch blir Midroc New Technology alltså inte helt utan aktier i PowerCell. Effekten av de två transaktionerna är att Midrocs ägarandel gått från 11,3 procent till 4,1 procent av PowerCell, vilket också gör Finindus och Midroc till ungefär jämnstora ägare.

- Försäljningar är en naturlig del av vår affärsprocess och vår affärsmodell, men vi har väl lite svårt att helt skilja oss från PowerCell. Att bolaget har en fantastisk potential understryks ju av det faktum att Bosch klivit in som storägare. Det är en kvalitetsstämpel, avslutar Göran Linder.

För mer information,
kontakta Göran Linder via goran.linder@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här