27 mars 2019

Midroc förvärvar Idhammar

Midroc Project Management AB har förvärvat Idhammar AB och stärker därmed sitt erbjudande inom Asset Management och Underhåll. Förvärvet är ett led i Midrocs strategi att möta efterfrågan inom området. Målet är att genom samarbete länka ihop det kunnande som finns inom Idhammar och Midroc Project Management.

Idhammar AB erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom Asset Management och Underhåll. Bolaget har lång erfarenhet av att effektivisera och kompetensutveckla producerande organisationer och deras underhållsverksamheter.

- Vi är mycket glada att Idhammar ansluter sig till oss. Det finns sedan länge en god relation mellan bolagen och Idhammar har en eftertraktad kompetens som efterfrågas på marknaden. Tillsammans kommer vi att utvidga våra redan etablerade erbjudanden inom Asset Management och Underhåll, säger Stefan Kronman, vd på Midroc Project Management.

- Idhammar stod inför ett vägskäl att antingen växa vidare i egen regi eller inom ramen för en större organisation. När Midroc visade intresse kändes det helt rätt, tillsammans kan vi öka värdet för våra kunder genom att samla två experter under samma tak, säger Jan-Olof Hilmerstam, vd Idhammar.

- Tillsammans kommer vi skapa spännande möjligheter och erbjuda spetskompetens när det gäller kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom Asset Management och Underhåll. För våra medarbetare innebär detta utökade möjligheter till kompetensutveckling och specialisering inom området, säger Stefan Kronman.

Idhammar kommer att vara ett dotterbolag till Midroc Project Management. Tidigare ägare, Jan-Olof Hilmerstam, Per Möller och Jonas Åkerlund, kommer fortsatt att vara aktiva i Idhammar i sina nuvarande roller och utveckla Idhammar som en ledande aktör inom Asset Management och Underhåll.

För mer information;

Stefan Kronman, VD Midroc Project Management
telefon +46 10 4707186, stefan.kronman@midroc.se

Jan-Olof Hilmerstam, VD Idhammar AB,
telefon +46708 292333, jan-olof.hilmerstam@idhammar.se

Midroc Project Management är ett konsultföretag som leder och utvecklar projekt för industri-, energi- och byggsektorn. Midroc Project Management ingår i Midroc Europe som är en heltäckande partner inom områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Vårt mål är att stärka kundens konkurrenskraft och att genom hållbara lösningar och nytänkande bidrag till en bättre framtid. Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Vi är 3 600 medarbetare och omsatte under 2017 6,7 miljarder kronor.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här