26 oktober 2018

Nu pågår Midrocs gemensamma säkerhetsdagar

Säkerhet kommer alltid först på våra arbetsplatser. Den 25-26 oktober sluter Midroc upp kring en gemensam aktivitet där vi sätter fokus på hur vi tillsammans kan förebygga olyckor genom att vara uppmärksamma på de risker vi observerar på våra arbetsplatser.

Många av våra medarbetare på Midroc befinner sig på riskfyllda arbetsplatser. Genom att diskutera de risker som finns omkring oss, vara medvetna om de tillbud som sker och utreda olyckor noggrant kan vi jobba proaktivt och därmed öka säkerheten på våra arbetsplatser.

- På Midroc ska vi prioritera säkerhet före produktion i alla lägen och gör vi misstag så klandrar vi inte någon utan lär av dem. Vi behöver prata om de här frågorna på våra arbetsplatser och skapa en förståelse kring hur våra beteenden och attityder påverkar oss själva och de vi arbetar med, säger Ida Hegge, Samordnare inom HSEQ för Midrocs industribolag, Midroc Contracting.

För att belysa vår Säkerhetskultur har vi tagit fram en film till våra Säkerhetsdagar. Med vår film önskar vi väcka tankar och känslor kring vårt gemensamma ansvar för en god arbetsmiljö.
Klicka här för att se filmen.

Den 25-26 oktober kommer flera av Midroc-bolagen att sätta fokus på det gemensamma ansvar vi har för att skapa en trygg arbetsplats och hur, när och varför vi rapporterar tillbud och olyckor. På många av våra arbetsplatser kommer det under dessa dagar hållas informationsmöten kring säkerhet med fokus på tillbuds- och olyckshantering.

- Vi kommer att informera om vårt verktyg för tillbud- och olycksfallshantering, IA-systemet, men det viktigaste tycker jag ändå är att skapa en förståelse kring hur våra beteenden och attityder påverkar oss själva och de vi arbetar med så kan vi tillsammans skapa en trygg och säker arbetsplats, avslutar Ida.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här