05 oktober 2018

Midroc Europe utses till Årets innovatör!

Under prisutdelningen Talent Excellence Awards som anordnades den 3 oktober utsågs Midroc till Årets Innovatör inom Employer Branding.

Prisutdelningen, som anordnas av Universum, belönar företag som har varit särskilt framgångsrika i att kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke till unga talanger. Under prisutdelningen utsågs Midroc till Årets Innovatör inom Employer Branding, med motiveringen:

“Detta företag har haft en mycket tydlig kontinuitet i frågorna och förankring i ledningen. Detta har lett till starka och hållbara resultat. Det imponerade med företaget, tycker vi, är att man har ett tydligt perspektiv på frågorna såväl externt som internt. Det ger en väldig stark trovärdighet i arbetet. Man bedriver ett stort antal innovativa åtgärder årligen för att stärka sitt arbetsgivare varumärke såväl externt som internt.

Vi tror och hoppas därför att detta företag kommer att inspirera många andra eftersom det helt enkelt är på detta vis som man skall arbeta med employer branding.”

 En av framgångsfaktorerna för Midrocs employer branding-arbete är att det interna kulturarbetet länge varit en prioriterad fråga. Det strategiska och systematiska kulturarbetet inleddes redan 2008 bl a genom etableringen av den interna affärsskolan Midroc Business School, och har sedan dess varit en självklar del i strategiarbetet. Dessutom är kulturarbetet inte något som drivs enbart av HR-avdelningen, koncernledningen har varit involverad och engagerad i utvecklingen sedan starten och har sett till så att hela organisationen är delaktig i kulturarbetet.

Moa Wennström är HR Manager på Midroc Europe och tror att det är den unika företagskulturen som ligger till grund för det framgångsrika employer branding-arbetet.

- Grundstenen i vårt employer branding-arbete är vår unika företagskultur och vårt dedikerade arbete med att utveckla den. Vi är väldigt glada att vår interna kultur, som präglas av samarbete och utveckling, ger resultat som syns även utanför vår organisation, säger Moa.

Här kan du se alla vinnare från Talent Excellence Awards 2018.

Läs mer om Universum här.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här