11 maj 2017

Midroc Miljöteknik tecknar nytt avtal med brittiska/tyska Cornelsen

I febuari tecknade Midroc Miljöteknik ett nytt avtal med det brittiska/tyska bolaget Cornelsen.

Conelsen ebrjuder genom sina dotterbolag  brittiska Cornelson Ltd och tyska Cornelsen Umwelttechnologie GmbH åtgärdslösningar för förorenad mark och avancerad vattenrening. För Midroc Miljötekniks del är detta en del i en satning på in-situlösningar och avancerad vattenrening. 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här