09 oktober 2018

Midroc Electro förvärvar MTM Hiss

Från och med 1 november 2018 kommer MTM Hiss ingå i Midroc Electro AB.

- Både vi och MTM Hiss söker alltid efter möjligheter att utveckla verksamheten. MTM Hiss har under flera år haft god tillväxt och har stått inför ett vägskäl; ska man växa vidare i egen regi eller inom ramen för en större organisation, säger Charles Andersson, chef division nord Midroc Electro.

För Midroc Electro är förvärvet strategiskt viktigt rent geografiskt, då MTM Hisshuvudsakligen är verksamt i Dalarna. Midroc Electro har i dagsläget ca 40 medarbetare inom hissverksamhet på orterna Umeå, Sundsvall, Söderhamn, Gävle och Karlstad.

Förutom de interna samarbetsmöjligheter som denna geografiska komplettering ger, så medför förvärvet även helt andra möjligheter att erbjuda kunder en komplett samarbetspartner på flera orter.

- Vi kände direkt när vi träffades att MTM passade väldigt bra in i vår företagskultur och vår strategi att utvecklas inom både service, underhåll och nyinstallation av hissar, rulltrappor, portar och telfrar till kunder inom fastighetsbranschen och industrin. Att så är fallet är en avgörande faktor för ett framgångsrikt samarbete, säger Charles Andersson.

De tidigare ägarna kommer att finnas kvar inom verksamheten, för att säkerställa den fortsatta utvecklingen och garantera att verksamheten flyter på som vanligt för kunderna.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Björk, regionchef Midroc Electro AB
Tel: +46 (0)701801185

Charles Andersson, chef division nord Midroc Electro AB
Tel: +46 (0)70 1801042

Mikael Vestlund, VD Midroc Electro AB
Tel: +46 (0)70 1801170

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här