23 mars 2018

Ännu ett starkt år för Midroc Europe!

2017 innebär ännu ett framgångsrikt verksamhetsår för Midroc Europe. Omsättningen på 6,7 miljarder är en ökning på drygt 20% sedan förra året och resultatet före skatt uppgick till 305 miljoner kronor.

Koncernen redovisar en omsättning på 6,7 miljarder för 2017, vilket innebär en ökning från 2016 års omsättning på 5,6 miljarder. Resultatet före skatt ökar från 290 miljoner 2016 till 305 miljoner 2017. Det har varit ett händelserikt år för Midroc Europe och koncernen fortsätter att utvecklas under 2018.

Inom entreprenadverksamheten, Midroc Contracting, har marknaden börjat återhämta sig efter några år av fallande investeringar. Entreprenaduppdragen inom byggsektorn har utvecklats positivt som följd av de senaste årens ökade nyproduktion. Även i energi- och transportsektorn har investeringstakten eskalerat.

Året har varit särskilt framgångsrikt för fastighetsverksamheten, Midroc Properties. Ett flertal stora bostadsprojekt har genomförts, bland annat ett stort bostadsprojekt i Hyllie i Malmö, kvarteret Saga. Det nybyggda kvarteret Scala i Helsingborg, med 4 000 kvadratmeter kontor, 650 kvadratmeter butiker och 78 hyresrättslägenheter, såldes i slutet av 2017.

Investeringsverksamheten, Midroc Invest, har under 2017 fortsatt att utveckla bolagsportföljen med kompletterande investeringar, bland annat i samband med börsnotering av biomedicinbolaget Promore Pharma. Bland händelserna som präglat 2017 märks det utökade engagemanget i det amerikanska bolaget CareDx samt en ökad orderingång bland flera av portföljbolagen, inte minst till Heliospectra och Powercell.

- 2017 har varit ett mycket starkt år för Midroc och vi ser att den positiva utvecklingen fortsätter under 2018. Det finns ett uppdämt investeringsbehov efter tidigare låga nivåer inom entreprenadsektorn, bland annat vad gäller infrastrukturen i större städer. Den största tillväxten framåtriktat ser vi i vår utvecklingsportfölj på fastighetssidan. Under 2018 och 2019 planerar vi att förvärva och investera i fastigheter för över 4 miljarder kronor, bland annat genom försäljningen av Tändstickspalatset, en mycket anrik fastighet som vi haft i vår ägo sedan 2000, säger Roger Wikström, VD Midroc Europe.

Även Midrocs systematiska arbete med den interna kulturen fortsätter att sätta avtryck. Under 2017 klättrade bolaget till plats 3 på listan över Sveriges Bästa Arbetsgivare och blev återigen utsett till ett av de mest attraktiva Karriärföretagen i Sverige.

Midrocs års- och hållbarhetsrapport för 2017 publiceras i sin helhet i maj.​

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här