11 maj 2017

Midroc Miljöteknik tecknar nytt avtal med amerikanska TRS

I mars tecknade Midroc Miljöteknik ett nytt avtal med det amerikanska bolaget TRS. TRS har utvecklat en termisk metod som möjliggör sanering av förorenad mark in-situ, vilket innebär att marken saneras utan att den behöver grävas upp.

Metoden lämpar sig framförallt vid sanering av klorerade lösningsmedel och lättare petroleumprodukter på stora jorddjup och/eller där tillgängligheten är begränsad, till exempel i närheten av byggnader. Bolaget TRS är sedan länge etablerat och framgångsrikt i USA, och etablerar sig i och med detta nu även i Europa. Midroc Miljöteknik blir bolagets partner i Sverige genom avtalet med TRS europeiska bolag TRS Europe, där även det nederländska mark- och vattensaneringsbolaget HMVT ingår.

- Detta känns väldigt roligt och stimulerande då in-situ metoden både är hållbar, innovativ och tillförlitlig. Det är en kombination som saknats på den svenska marknaden, säger Erik Löfgren, regionansvarig på Midroc Miljöteknik.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här