24 oktober 2017

Midroc är första bolag i Skandinavien att CSR-certifieras!

Som första bolag i Skandinavien har Midroc Automation ackrediterats på nivå 4 i DNV:s "CSR Performance Ladder".

Totalt gjordes en bedömning på 7 områden; Arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption, konsumentfrågor, miljö samt samhällsengagemang och utveckling.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här