31 maj 2017

Midroc är nu det största elteknikföretaget i Göteborg!

Midroc utökar verksamheten i Göteborg genom att förvärva fyra elföretag i ett av landets mest expansiva områden. Satsningen är en del i Midroc Electros starka expansion i såväl Göteborg som landet i stort.

- Vi ser en stark tillväxt i Göteborg i åtminstone fem år. Det är grunden till den här affären som nu gör oss till det största elteknikföretaget i Göteborg, säger Mikael Vestlund, VD för Midroc Electro. 

De företag som nu införlivas i Midroc är: 

  • Skandia Elmontage AB 
  • El-Bröderna AB 
  • V-Bygg El AB Elektro 
  • Teknik Högsbo AB 


- De fyra företagen som vi nu tar över från moderbolaget Capere Elteknik AB har tillsammans ett 60-tal kompetenta medarbetare. De införlivas i Midrocs verksamhet i Göteborg och bidrar till att vi blir starkare på marknaden där. Det är viktigt. Vi ser i Göteborgsregionen att byggnadssektorn är het, stora infrastrukturprojekt pågår eller är i uppstartsskeden och inte minst går industrin starkt. De fyra företagen bär på en rik historia, säger Mikael Vestlund. 

- Skandia Elmontage grundades redan 1965, för mer än femtio år sedan av tio elektriker, och El-Bröderna bildades 1974 av bröderna Lars och Stefan Alexandersson. V-Bygg föddes i början av 90-talet och Elektro Teknik Högsbo bildades 1992, säger Christer Antbro, VD för Capere Elteknik AB. Christer Antbro menar att försäljningen kommer i rätt tid. 

- Vi har jobbat med de planerna länge. När Midroc kom in i bilden kändes det bra direkt. Viktigt för oss har varit att det ska bli bra för befintlig personal, som ska känna trygghet i sina anställningar. Där har Midroc varit lyhörda. Jag kan ju också notera att det inom Midroc-koncernen finns stora karriärmöjligheter. Tillväxtmarknaden i Göteborgsregionen skapar stora möjligheter. De fyra företag i Göteborg som nu blir en del av Midroc Electros avdelning i Göteborg innebär framförallt en förstärkning av entreprenadverksamheten och arbetet mot industrin. 

- Vi har haft en del gemensamma kunder och till och med bildat konsortium i några projekt, bland annat på Volvo. Det gör att vi lärt känna varandra som företag och jag ser att det är två kulturer som fungerar ihop och kompletterar varandra, säger Mikael Vestlund.

Christer Antbro håller med. 

- Det är viktigt för oss att vårda och behålla befintliga kunder. Det är betydligt enklare när företagskulturer ligger nära varandra. I våra gemensamma projekt har vi sett att projektledare klickar tillsammans och att montörer fungerar bra ihop, säger han.

Förvärvet i Göteborg gör att Midroc Electro fortsätter växa kraftigt och nu har cirka 1850 medarbetare.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Vestlund
VD Midroc Electro
Telefon: 070-180 11 70
E-post: mikael.vestlund@midroc.se 

Christer Antbro
VD, Capere Elteknik AB
Telefon: 073-654 06 90
E-post: christer.antbro@skandiaelmontage.se 

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här