08 september 2017

Humanas äldreboende i Gävle kammar hem det prestigefulla Svenska Ljuspriset med hjälp av Midroc Electro!

I veckan korades vinnaren av det prestigefyllda Svenska Ljuspriset och i år gick det till ett innovativt äldreboende i Gävle.

I samarbete med vår beställare Prenova har Patric Pierrou projektledare på Installation Södra Norrland, Lars Reuterhäll Elkonsult och ett gäng kunniga och engagerade montörer från Midroc Electro hjälpt till att projektera, planera och färdigställa belysningskonceptet som nu kommer att användas på fler framtida äldreboende inom Humana. Det prisade belysningskonceptet underlättar dygnsuppfattningen för de boende och gör det lättare att orientera sig.

Juryns motivering:

”Med stor lyhördhet och noggrann research har en unik ljusdesign skapats.”, ”Brukarnas behov har satts i första rummet och ny ljusteknik har använts som ett sinnesstimulerande verktyg.", ”Ljusgestalitningen har tagits ett steg längre än brukligt för att bland annat underlätta dygnsrytmsuppfattning och orienterbarhet vilket gett både trygghet och hemkänsla.”, ”Resultatet är så lyckat att konceptet används och utvecklas på flera framtida äldreboenden.”

Fakta om Ljuspriset:

Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här