02 juni 2016

Teknikgruppen - Samordning av utrustning gynnar kunder

Metalockbolagen i Sverige, Tyskland och Storbritannien har etablerat en teknikgrupp för att sprida ”best practice” och öka tillgängligheten på avancerad utrustning.

Varje år träffas 2-4 representanter från varje Metalock-bolag för en tvådagarskonferens.

För två år sedan beslutade konferensen att starta en Teknikgrupp med en representant från Metalock Engineering UK, Metalock Engineering Germany och Metalock Engineering Sweden.

I Teknikgruppen diskuteras bland annat vilka investeringar som är på gång och hur utrustning som ägs av ett bolag kan användas av de andra Metalock-bolagen.

– Vi diskuterar även arbetsmetoder och försöker sprida ”best practice” mellan boalgen. Metalocks position på marknaden, ur ett tekniskt perspektiv, har också utvärderats, kommenterar avdelningschef Jörn Andersen som är Metalock Engineering Swedens representant i Teknikgruppen.

Möjliggör större investeringar

Att Metalock har en teknikgrupp gynnar bolagens kunder i hela Europa. Dels genom att kunskap och erfarenheter sprids mellan bolagen och dels eftersom samordning av utrustning gör att den kan användas mer effektivt. Dessutom ger gemensamma investeringar möjlighet till större investeringar i ny utrustning än vad enskilda bolag kan göra.

– Under vårt senaste möte, som hölls i mitten av april, tittade vi bland annat närmare på en leverantör av mobil utrustning, avslutar Jörn Andersen.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här