06 mars 2016

Strategiska avtal - industritrend på uppgång

Specialanpassade avtal tillsammans med kunder är en starkt uppåtgående industritrend. För Midroc innebär detta ett nytt, strategiskt samarbetsavtal med Preem. Med gemensamma erfarenheter ska man utveckla en organisation och process för ledning och styrning av raffinaderistoppen, med sikte på storstoppet i Lysekil 2019.

– Det är väldigt roligt att konstatera att vi återigen har etablerat ett strategiskt samarbete med avsikt att, tillsammans med kunden, effektivisera och utveckla en för dem mycket viktig process, säger Christer Wikström, koncernchef, Midroc Europe.

Att hitta strategiska förbättringsmöjligheter tillsammans med kunder är ett relativt nytt fenomen inom industrin, men det är en trend som är på stark frammarsch. Särskilt stora aktörer som jobbar med färre leverantörer har mycket att vinna, såväl ekonomiskt som utvecklingsmässigt och strategiskt.

Midroc har sedan länge haft ett samarbete med Preem och tillika varit en viktig leverantör vid både löpande underhållsarbeten och planerade raffinaderistopp. Det nya samarbetsavtalet stärker relationen ytterligare genom att man nu kan ha ett flerårigt perspektiv och skapa en arbetsprocess som bygger på gemensamma erfarenheter.

– Att leda stopp är bland de största utmaningarna vi har. Med sex år mellan storstopp är det svårt att bygga upp en egen kompetens som varar över tid. En av de viktigaste vinsterna med avtalet är att vi tillsammans med Midroc nu får större möjlighet att knyta till oss nyckelpersoner och kompetenser, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef på Preem.

Förutom att utveckla stopprocessen och bemanna stopporganisationer innebär avtalet att Midroc och Preem även har en gemensam ambition att inleda ett samarbete kring kompetensutveckling. Syftet är förstärka varandras organisationer och att erbjuda medarbetarna ytterligare möjligheter att utvecklas.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Wikström
Koncernchef, Midroc Europe
Tel: 010-470 70 00
christer.wikstrom@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här