14 november 2016

Sanering av kisaska

KUAB har valt Midroc Miljöteknik som utförare av en sanering på Finnberget i Stockholm.

Området är förorenat av kisaska som är en rest från svavelsyraproduktion på platsen. Arbetet kompliceras av att det aktuella området är beläget på en bergssluttning och Midroc Miljöteknik kommer därför att använda en sugbil för att komma åt att avlägsna jordmassorna.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här