05 mars 2016

Rivning på Loudden – St1

EkoTec (Midroc Miljöteknik) har också fått uppdraget att riva St1:s depå på Loudden.

Detta uppdrag kommer att genomföras under 2016.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här