08 mars 2016

Rivning och sanering på Loudden - Univar

EkoTec har fått i uppdrag att riva och sanera Univars depå på Loudden, Stockholm.

Arbetet kommer genomföras under 2016.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här